Vietnams delicate buurschap met China

De Vietnamese regering zit gewrongen met haar plan om speciale economische zones voor buitenlandse investeerders in te richten. Die plannen,