Nieuwe progressieve grondwet van Chili is klaar voor keuring door het volk

Volgend op massale socio-economische protesten in 2019 werd via een nationaal referendum in oktober 2020 besloten om de Chileense Grondwet

Is het Nederlandse parlement corrupt?

In België wordt, zoals opnieuw bleek in een recent boek, geregeld de vloer aangeveegd met de grondwet. Enkel als het