Wiens en welk ‘Westen’?

Als er over ‘het Westen’ werd gesproken, zei Nawal el Saadawi, de Egyptische schrijfster, altijd: ‘Whose West are you talking

In het spoor van Fanon, en van vele anderen

Laat me duidelijk zijn: hieronder volgt een bespreking en een kritiek op het boek van Koen Bogaert, maar zijn werkstuk

De Europese wedloop om Afrika

Eind juni zal het zestig jaar geleden zijn dat de kolonie ‘Belgisch Congo’ onafhankelijk werd en overging in de Republiek

Een echt virus tegen ongelijkheid?

Gek toch hoe zoveel mensen kunnen geloven dat deze pandemie voor grote veranderingen in de politiek en de economie zal

Auschwitz, Polen, Poetin en Stalin

Het zou simpel moeten zijn, de herdenking van de bevrijding van het uitroeiingkamp in Auschwitz 75 jaar geleden. Edoch, die