Canada, van genocide gesproken

De kinderlijken en vrouwenlijken stapelen zich op in de geschiedschrijving van Canada. Lijken van mensen die behoren tot de ‘First