2017
START-UP
3/8

Honderd jaar voor de Franse Verlichting scheen het Licht al in Nederland

We beleven beroerde tijden. ‘Enerzijds neemt de populariteit van en de interesse voor het geloof – christelijk, islamitisch, boeddhistisch of anderszins – weer toe en anderzijds voelen athe├»sten zich door diezelfde ‘moderne gelovigen’ bedreigd en zijn ze bang voor een
×