“Aux armes, patriotes”

Ons mooie Vaderland is in gevaar. Het wordt bedreigd door een rassenoorlog. Onze regeerders sluiten de ogen voor de horden