Van Lumumba tot Mei 68

De algemene staking in Frankrijk en de wereldwijde studentencontestatie van 1968 vielen niet uit de lucht. Ook al schreef Le

Het Havana van een liefhebber

‘Havana zonder make-up’ is een boeiend boek over een al even boeiende stad, geschreven met de pen van een minnaar

Wat met Cuba in het post-Fidelisme?

Een Cuba zonder Fidel. Kan dat? Ja, want eigenlijk was hij al tien jaar niet meer politiek actief. Toen ik

Generatie Fidel

Fidel Castro, mijmeringen van een koele supporter van in den beginne. De zegetocht van Fidel Castro en zijn mannen door

Bij de dood van Fidel Castro…

De intoxicatie zal in de corporate media nieuwe hoogtes bereiken, ik hoorde zo-even op Radio 1 Marc Eyskens al over

Fidel, een legendarische revolutionair

Op negentigjare leeftijd is Fidel Castro, voormalig president van Cuba overleden. Hij belichaamde het verzet tegen sociale onderdrukking en de