Trump en Mexico, deel twee: Gaza in Arizona

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat Mexico lang niet het enige doelwit is van VS-President Trump. Maar even duidelijk is