Europese veiligheid volop Amerikaans

Naar verluidt zouden Finland en Zweden overwegen het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen als antwoord op de militaire

Natosaurus

Grote opluchting in politieke kringen: de NAVO-top in London van begin december 2019 leidde naar buiten uit niet tot grote