Nice: Europese Unie niet voorbereid op uitbreiding

Een zwak Frans voorzitterschap en een gebrek aan visionair talent in een context waarin iedere tijdsdruk ontbrak, zorgden ervoor dat

Militaire coup van Solana<br>Europees besluit verspert toegang tot documenten van het veiligheids- en defensiebeleid

Tussen de burger en Europa gaapt een enorme kloof. Dat is de klacht die dikwijls te horen valt in regerings-

Militaire coup van Solana<br>Europees besluit verspert toegang tot documenten van het veiligheids- en defensiebeleid

Tussen de burger en Europa gaapt een enorme kloof. Dat is de klacht die dikwijls te horen valt in regerings-

Militaire coup van Solana<br>Europees besluit verspert toegang tot documenten van het veiligheids- en defensiebeleid

Tussen de burger en Europa gaapt een enorme kloof. Dat is de klacht die dikwijls te horen valt in regerings-

Europese Unie: democratie van de elite

De Europese Unie (EU) staat aan de vooravond van een aantal belangrijke beslissingen. Het al dan niet slagen daarvan, wordt

De EU en de machtsbalans in Turkije

“De weg naar de Europese Unie gaat via Diyarbakir.” Daarmee gaf de Turkse oud-premier Mesut Yilmaz, half december 1999 aan,

Europese Unie: democratie van de elite

De Europese Unie (EU) staat aan de vooravond van een aantal belangrijke beslissingen. Het al dan niet slagen daarvan, wordt

Europese Unie: democratie van de elite

De Europese Unie (EU) staat aan de vooravond van een aantal belangrijke beslissingen. Het al dan niet slagen daarvan, wordt

Haider, met de H van hypocrisie

De vorming van de jongste coalitieregering in Oostenrijk heeft verrassend veel en heftige reacties veroorzaakt in en buiten Oostenrijk. Er

Haider, met de H van hypocrisie

De vorming van de jongste coalitieregering in Oostenrijk heeft verrassend veel en heftige reacties veroorzaakt in en buiten Oostenrijk. Er

Haider, met de H van hypocrisie

De vorming van de jongste coalitieregering in Oostenrijk heeft verrassend veel en heftige reacties veroorzaakt in en buiten Oostenrijk. Er

De militaire ambities van de Europese Unie

Op de Europese top in Helsinki zijn er afspraken gemaakt voor de oprichting van een Europese interventiemacht. Het Europese economische