De paradoxen van het Europees buitenlands beleid

Het is een vreemde combinatie om op 8 mei de bevrijding van de nazidictatuur te vieren (in Rusland was het