Ineens was de USSR weg – 1991 (1)

Op 26 december 1991 veranderde de structuur van de wereld: de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken kwam officieel te sterven. Ze

Sjevardnadze, enkele nuances

Edward Sjevardnadze is na zijn dood enkele dagen geleden in de meeste westerse media meestal afgeschilderd als de wijze diplomaat