Ggo’s? Nee, dank U!

Hoewel er heel goede samenvattingen bestaan over ggo’s (genetisch gemanipuleerde organismen) en de gevaren ervan, wil ik toch nog een

De wereldwijde handel in afval met de arme landen

Enkele weken na de tsunami maakte de pers melding van stukgeslagen afvalvaten voor de Somalische kusten. De afvalvaten gevuld met

Kernenergie: het antwoord op Kyoto?

Ik laat eerst de voorstanders van kernenergie aan het woord. “Bij de productie van elektriciteit in kerncentrales komt geen CO2

Kyoto-dispuut zielig achterhoedegevecht

Na het gebakkelei in de Vlaamse regering betreffende de verdeling van de Kyoto-engagementen over de gewestregeringen, loont het beslist de

Prestige, wachten op de volgende ramp

Eén jaar na de ramp met de aftandse olietanker Prestige, blijft de zee nog altijd evenzeer een jachtgebied van junglekapitalisme.

Prestige stinkt langs alle kanten

Drie maanden na het zinken van de olietanker prestige, blijven de oliebollen aanspoelen op de Spaanse, Portugese en Franse kusten.

Ecologische schuld

Traditioneel beschouwen wij de arme landen als diegenen die hun schulden moeten terugbetalen. Maar de klimaatsveranderingen en het daaraan gekoppelde

SOS Moeder Aarde

De zesde Wereld Klimaatconferentie (‘COP-6’, 13-25 november, Den Haag) werd – zoals verwacht – een maat voor niets. Ondanks de

SOS Moeder Aarde

De zesde Wereld Klimaatconferentie (‘COP-6’, 13-25 november, Den Haag) werd – zoals verwacht – een maat voor niets. Ondanks de

De dictatuur van de broeikasgangsters

Tegen de achtergrond van onze Westerse consumptie- en informatiemaatschappij tekent zich een waslijst van nakende milieucatastrofen af, die de (on)leefbaarheid

De dictatuur van de broeikasgangsters

Tegen de achtergrond van onze Westerse consumptie- en informatiemaatschappij tekent zich een waslijst van nakende milieucatastrofen af, die de (on)leefbaarheid