Politieke soap gevechtsvliegtuigen is naast de kwestie

Is het goed dat de gevechtsvliegtuigen eindelijk voorwerp zijn van een politiek debat? Ja, tenminste zo lijkt het, maar zoals het nu gevoerd wordt is het huilen met de pet op. Crombez en Vandeput slingeren elkaar al maanden verwijten naar het hoofd. Maar weet je, ook al prikkelt het mijn

De EU stapt in wapenwedloop

Wat er ook moge gebeuren, een akkoord over hogere lasten voor de Europese NAVO-lidstaten of een breuk met Amerika, het resultaat zal altijd neerkomen op meer bewapening. De EU versterkt nu haar plannen om een eigen gemeenschappelijke verdedigingsstrategie concreter te onderbouwen. Naar aanleiding van het uittekenen van toekomstscenario’s werd nogmaals