Pragmatisme aan beide zijden van het ravijn

Ze bestonden destijds, en bestaan hopelijk nog steeds: proffen voor wie je vrijwillig des ochtends vroeg uit je bed kwam,