Weg met het wij-zij-denken!

  Onze conceptualisering van religie strookt helemaal niet met de werkelijkheid. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit Religie

Klimaatvluchtelingen en conflict

De afgelopen maanden trokken Europese jongeren en volwassenen massaal de straat op om krachtdadige klimaatmaatregelen te eisen. De klimaatopwarming vormt

Conflictloods, een proactieve aanpak van conflicten

De meeste mensen trachten conflictsituaties te ontlopen en snel te vergeten. Ze voelen zich daarbij vaak wel tekortgedaan, maar verkiezen