Moorden en vechten voor vrede in Colombia

Waardeloos, de Verenigde Naties? Toegegeven, macht is er niet, het vermogen om conflicten op te lossen is gesmolten als sneeuw

Ooit President, nu met huisarrest

Het was nooit eerder gebeurd in Colombia. Een senator en ex-president, Alvaro Uribe, kreeg van het Hooggerechtshof huisarrest! Hij mag

Colombiaans leger en drugshandelaars tegen vervanging van de cocateelt

Volgens het ‘Wereldrapport van Drugs 2019′ vermeerderde de oppervlakte voor cocateelt van 26.000 hectaren in 2013 naar 171.000 in 2017.

In Colombia is het geweld niet in quarantaine

“Het geweld is niet in quarantaine” is een zin die voortdurend herhaald wordt door sociale, milieu- en mensenrechtenleiders in Colombia.

Willen ze dan geen vrede?

Verkiezingen in Colombia Colombia vertoont meer dan één speciaal trekje. Het land is vrij lang gespaard gebleven van de structurele

Colombia: een vredesakkoord is nog geen vrede

Op 2 oktober wordt in Colombia een volksraadpleging gehouden over het vredesakkoord dat met de FARC-guerrilla werd gesloten. Na vijftig