Ooit President, nu met huisarrest

Het was nooit eerder gebeurd in Colombia. Een senator en ex-president, Alvaro Uribe, kreeg van het Hooggerechtshof huisarrest! Hij mag dat weliswaar uitzitten in zijn meer dan comfortabele hacienda op 1500 hectare grond, het blijft ongezien, vooral voor een politicus die zichzelf onaanraakbaar en onkwetsbaar achtte. Het is bovendien een

Colombiaans leger en drugshandelaars tegen vervanging van de cocateelt

Volgens het ‘Wereldrapport van Drugs 2019′ vermeerderde de oppervlakte voor cocateelt van 26.000 hectaren in 2013 naar 171.000 in 2017. Colombia staat bekend als de grootste producent van cocaïne ter wereld. Deze onwettige teelt is een antwoord om te overleven voor arme gezinnen, uitgesloten van de maatschappij en gevolg van

In Colombia is het geweld niet in quarantaine

“Het geweld is niet in quarantaine” is een zin die voortdurend herhaald wordt door sociale, milieu- en mensenrechtenleiders in Colombia. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds 25 maart, de datum waarop het hele land in lockdown ging omwille van de corona-dreiging, al meer dan 21 sociale leiders vermoord. Rurale gemeenschappen en grassroots-organisaties

Willen ze dan geen vrede?

Verkiezingen in Colombia Colombia vertoont meer dan één speciaal trekje. Het land is vrij lang gespaard gebleven van de structurele aanpassingsprogramma’s van het IMF (Internationaal Monetair Fonds), de economie bloeide er, ondanks de burgeroorlog die jaarlijks duizenden doden eiste, er waren keurig om de vier jaar verkiezingen en de belangrijkste

Colombia: een vredesakkoord is nog geen vrede

Op 2 oktober wordt in Colombia een volksraadpleging gehouden over het vredesakkoord dat met de FARC-guerrilla werd gesloten. Na vijftig jaar oorlog kan er vrede komen, en toch staat het lang niet vast dat het akkoord wordt goedgekeurd. Om dat te begrijpen moet men iets van de geschiedenis van het