Corona-extra voor VS-rijken

In de maatregelen om de economie inde VS weer op gang te brengen, is er een maatregel geslopen om de