Tijd voor ontwapening! Lessen uit de coronacrisis.

De wereld is getroffen door de grootste crisis sinds de Tweede wereldoorlog. Zal de les zijn dat de mensheid beter

Militaire ambities Japan

President Trump lijkt de klassieke VS-lijn verder te zetten die ook al door Obama werd gevolgd, en drijft de confrontatie