België moet niet meedoen aan nieuwe wapenwedloop

De defensietop klaagt steen en been dat er geen geld meer is voor defensie en vraagt meer geld in tijden