Links zelfvernietigend op weg naar Elysée
   12 oktober 2016
Links zelfvernietigend op weg naar Elysée
Het ambt van president van Frankrijk is zeer gegeerd. Bij een snelle optelling van de resterende kandidaten komen we uit op meer dan 20. De