Terwijl iedereen focust op Rusland…

Zoals hij had aangekondigd wil Trump een einde maken aan Obamacare. Dat zal zware gevolgen hebben voor de ziekteverzekering en sociale voorzieningen van de doorsnee burger. De voorgenomen hervorming van het sociaal en gezondheidssysteem zal het aantal Amerikaanse burgers zonder verzekering fors doen stijgen. Minder sociale uitgaven Volgens de schatting

Eén Europeaan op vier is arm

Sinds de financiële crisis van 2008 heerst zowat overal het gevoel dat de rijken steeds rijker en – wat erger is – de armen steeds armer worden. Dat klopt helaas ook. Een wereldwijde studie van de bank Crédit Suisse (niet bepaald een gauchistisch clubje) bracht in 2014 aan het licht

(Oude) zomersprokkels (10): pater papa, minder inkomens en minder armen

“De krisisparadox: inkomens dalen en toch minder armen” Volgens het Centrum voor Sociaal Beleid … zijn  er op dit ogenblik minder armen, of bestaansonzekeren zoals zij het noemen, dan 10 jaar geleden. Toch blijft de armoede een serieus probleem met 21 pct van de Belgische bevolking of 780.000 ‘bestaansonzekere huishoudens’