Klimaatstemmen in Australië

De Australische kiezers hebben na 9 jaar een einde gemaakt aan het bewind van de Conservatieven. De ultra Scott Morrison