Symbolisch belangrijke overwinning voor de linkerzijde in Colombia

Wat eerst nagenoeg onmogelijk bleek, is gebeurd: Gustavo Petro en Francia Marquez wonnen de presidentsverrkiezingen in Colombia. Met 50,5 %, maar winnen is winnen.

De analyses zullen volgen, maar deze doorbraak lijkt vooral te danken aan de hoge participatiegraad van de jongeren. Een democratisch signaal dat kan tellen.

Een tweede reden is ongetwijfeld de weigering van tegenkandidaat TikTok Rodolfo Hernandez. Verplicht om toch een debat te organiseren, stelde hij de meest absurde voorwaarden. Petro aanvaardde ze allemaal, maar toch kwam er geen debat. De zekerheid dat hij geen ernstige argumenten had en ongetwijfeld zou verliezen, zijn de enige verklaring.

Op 7 augustus neemt Petro de macht over in een land dat door de rechterzijde, gewoontegetrouw, in een erbarmelijke staat wordt achtergelaten.

Maar het betekent een nieuw tijdperk voor Colombia en voor Latijns Amerika. Nu nog Lula in Brazilië in oktober!

Print Friendly, PDF & Email

Visited 274 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook