Superrijken nog sneller rijker

De Boston Consulting Group (BCG) gaf op 20 juni 2015 het jaarlijks Global-Wealth-Report vrij waarin men kan lezen dat het wereldwijde financiële privé-kapitaalvermogen (exclusief bedrijfsvermogen, luxe goederen en immobiliën) voor de periode 2013- 2014 gestegen is met ongeveer 17,5 biljoen en nu de som van 164,3 biljoen dollar heeft bereikt.

 

Het gaat om cijfers uit 62 landen, ongeveer een derde van de VN lidstaten, die 94% van het bruto wereldproduct vertegenwoordigen. Komen in deze opsomming niet voor: vooral de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara (exclusief Zuid-Afrika), en zovele andere omdat in deze landen geen financieel kapitaal is.

In de komende vijf jaar – tot 2019 – voorspelt BCG dat het financieel privé-vermogen zal aangroeien tot 222 biljoen dollar. Dat is 2,4 keer de wereldeconomische prestatie die IMF voorspelt voor 2019: 93 biljoen VS dollar.De BCG vestigt de aandacht op het feit dat er een dynamiek op gang gebracht is van de oude wereld, Noord-Amerika, EU en Japan richting de ‘nieuwe’ wereld. Samen zijn de traditionele landen nog goed voor 105 biljoen dollar dat is 64 procent van het wereldvermogen. De andere regio’s, vooral de Aziatische groeilanden, halen hun achterstand in. Voor 2019 voorspelt men dat ze 43 procent van het wereldvermogen in hun bezit zullen concentreren.

Azië zonder Japan is sinds 2014 de regio met het tweede wereldvermogen en zal in 2019 Noord-Amerika en West-Europa voorafgaan. Dat is niet verwonderlijk bij de vlugge economische groei van de landen uit deze regio.

 

de economische kracht van Brics:

Land

 Inwoners

     BIP

Miljard dollars

    BIP

 Per capita in $

Spaarvermogen

     Miljard dollar

Brazilië

Rusland

India

China

Zuid-Afrika

198 miljoen

143 miljoen

1,4 miljard

1,36 miljard

53 miljoen

  2.243

  2.118

  1.871

  9.186

     351

   11.311

   14.819

     1.505

     6.747

     6.621

         329

         536

         613

      4.589

           48

Tot. BRICS

3 miljard

15.763

     5.250

      6.118

Wereld

7,1 miljard

73.982

    10.420

    18.496

(bron: IMF – Dei welt 17.07.14)

Van waar komt het financieel vermogen?

Bij deze vraag neemt de BCG de marxistische analyse over uitbuiting niet in overweging, maar ze maakt een onderscheid tussen nieuwe rijkdom en het inkomen uit bestaande rijkdom. Ongeveer drie vierde van de groei van 17,5 biljoen dollar  op wereldvlakvoor de periode 2012-14, 13 biljoen, betreft inkomsten gelieerd aan bestaande rijkdom. In Latijns-Amerika en het MO iets minder een beetje meer in Japan. De beleggingen in aandelen en aanverwante beleggingen zijn de belangrijkste factor voor de privé-vermogensstijging. Ze brachten een rendement van 11 procent voor 2014 door prijsstijgingen en dividenduitkering. Niet te veronachtzamen zijn de schuldonderschrijvingen van staatsleningen, enz met een rendement van 6 procent. De zogenaamde ‘nieuwe’ rijkdom van 5 biljoen dollar is volgens de BCG te verklaren door besparingen en verhoogde economische prestaties. Mondiaal bedroeg het BBP volgens het IMF 77 biljoen dollar in 2014.

Wie is eigenaar van het financieel vermogen?

Volgens de BCG waren er wereldwijd in 2014, 107 miljoen dollarmiljonairs. Dat is dus een aantal dat vergelijkbaar is met de totale bevolking van België, Nederland, en Duitsland samen, maar in vergelijking met de wereldbevolking is dit een klein percentage.
Deze miljonairs hebben ongeveer 65 biljoen dollar in hun bezit, dat is 41 procent van het particuliere financiële vermogen. De komende vijf jaar zal volgens de verwachtingen hun aandeel groeien tot 46 procent. Dat wordt nog overtroffen door de UHNW (ultra-high-net-worth households) mensen met ten minste een fortuin van 100 miljoen dollar. Wereldwijd zijn die ongeveer met 20.000, dus nogmaals een uiterst kleine groep, een kleine fractie onder de miljonairs. Hun gecombineerde rijkdom vandaag wordt geschat 10 tot en met 18 biljoen dollar, een toename van 80 procent.

Geld in de belastingparadijzen

Ongeveer10 biljoen dollar wordt vandaag offshore gebunkerd, dat volgens de BCG buitenlands geld is dat de banken als vermogensbeheerders in de belastingparadijzen van Zwitserland tot de Britse maagdeneilanden voor hun cliënten veilig aan iedere belastingcontrole onttrekken. Informatie over de beheerders en bezitters van deze rijkdom is niet voorhanden. Men kan aannemen dat het grootste deel van de miljonairs een groot deel van hun rijkdom hebben ondergebracht  in de offshore.

En de rest van de wereldsamenleving

Er zijn op onze wereld veel meer mensen die aan het verhongeren zijn dan dat er miljonairs zijn. Acht honderd miljoen mensen, volgens de VN – FAO statistiek. Volgens een bericht van het ODI (Ocerseas Development Institute) in Londen, leven 2,2 miljard burgers met minder dan 1,25 dollar pers dag, cijfer van de Wereldbank. Het aantal personen in de armoedetabellen zijn ondergewaardeerd, men schat ze op 350 miljoen. Maar meer dan 2,5 miljard personen, of 1/3 van de wereldbevolking moet overleven met minder dan 2 dollar per dag. Als men de armoedegrens definieert op 5 dollar, dan zouden meer dan 4 miljard burgers in de categorie hongerlijders opgesomd worden.  De grote meerderheid van de mensheid voert een dagelijkse strijd te midden van soberheid, armoede en oorlog.

Begin van de jaren 1990 werden de millenniumdoelstellingen geformuleerd. Een catalogus om de honger op onze planeet te halveren tegen 2015. Wat eigenlijk een bescheiden doelstelling is in zo’n rijke wereld. In 1991 leden 1 miljard mensen honger. Men mag bijgevolg gerust stellen dat de halveringsdoelstelling gemist is. In de voorbije jaren verminderde het aantal hongerlijders wel. Maar hier kan alleen China goede cijfers voorleggen, het aantal hongerige Chinese burgers verminderde tot 215 miljoen in de periode van 1991 tot 2015 met 165 miljoen.

Op de G7 top in Elmau van begin juni 2015 hebben de zelf uitgeroepen wereldleiders en hun 7000 assistenten een tekst geformuleerd over de klimaatverandering die in onze media bejubeld en geprezen werd. Maar lippendienst aan klimaatplannen is absoluut onvoldoende. De deskundigen van de Wereldbank, de Verenigde Naties en het Internationaal Energie Agentschap zijn van mening dat de goede voornemens niet kunnen gerealiseerd worden in de huidige politieke context. Dat komt door het feit dat in het huidige technologisch productieproces de energiegrondstoffen miljarden dollars kunnen opbrengen wanneer men ze ontgint. Deze onontgonnen grondstoffenrijkdom staat volop in de aandacht van de energieconcerns uiteraard, maar veroorzaakt tegelijkertijd ook een enorme schade voor het leefmilieu vooral in de arme landen, waar geen financieel kapitaal voorhanden is. De Amerikaanse en West-Europese elite wil deze grondstoffenrijkdom onder controle hebben en uitbaten; als het nodig is zelf met militaire middelen, corruptie, destabilisering, aanwakkeren van interne conflicten en oorlog. Met als resultaat een alsmaar groter wordende vluchtelingenstroom van mensen die het in hun vaderland niet langer kunnen uithouden.

De vraag is hoe kunnen we een andere meer rechtvaardige wereld tot stand brengen die voor de burger bewoonbaar blijft, ook voor niet-miljonairs? Dat probleem wordt zelf door de paus op de dagorde geplaatst. Het toont dat meer en meer wereldburgers zich bewust worden dat een algemene verbeterde welvaart van de ’99 procent’ alleen
maar kan bereikt worden door de strijd aan te gaan tegen de 1 procent rijke top en voor een grondige wijziging van de maatschappijstructuur op basis van sociale rechtvaardigheid en solidariteit.

De dictatuur van de rijken is onafscheidelijk verbonden met de fundamentele structuur van het kapitalisme. De uitspraak van Jean Jaures blijft zeer treffend juist te zijn: “Het kapitalisme draagt de oorlog in zich zoals de wolken de regen”.

 

Bronnen:
BCG –  Global wealth Report
Zaida Green: Un milliard de personnes vivent avec moins de 1,25 dollar    par jour

Print Friendly, PDF & Email

Visited 247 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook