Stop de blokkade tegen Gaza!

De Israëlische marine heeft de ‘Estelle’, een schip met hulpgoederen voor Gaza, in internationale wateren geënterd en gedwongen aan te meren in de Israëlische haven Ashdod. 30 activisten, onder wie 4 parlementsleden zijn gearresteerd. Vermoedelijk zullen de Israëlische autoriteiten de opvarenden, zoals eerder het geval was, er van beschuldigen Israël illegaal te willen betreden, hoewel Gaza Palestijns gebied is.

Israël handhaaft al meer dan 5 jaar een blokkade tegen Gaza met zware humanitaire gevolgen. De blokkade hindert de wederopbouw van de infrastructuur, zoals ziekenhuizen, woningen en waterzuiveringsinstallaties, vernietigd als gevolg van zware Israëlische bombardementen in de winter van 2008/2009.  De inwoners van Gaza hebben daardoor nog steeds te maken hebben met dagelijkse stroomonderbrekingen van 6 à 8 uur. De ernstige beperkingen op de in- en uitvoer van goederen hebben de economie in Gaza verlamd en de 1,6 miljoen inwoners afhankelijk gemaakt van hulp. Vissers mogen niet verder dan 3 zeemijl van de Gaza-kust uitvaren. De VN zegt dat 38 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft en meer dan de helft met voedselonzekerheid kampt. Volgens het Internationale Comité van het Rode Kruis is de blokkade een duidelijke vorm van collectieve bestraffing.

De afgelopen jaren vaarden al verschillende boten naar Gaza om de blokkade te doorbreken. Maar telkens intervenieerde het Israëlische leger op gewelddadige manier. Volgens de opvarenden is er ook deze keer heel wat geweld gebruikt, met inbegrip van ‘Tasers’ (een wapen dat stroomstoten afgeeft). In juni 2010 vielen negen doden bij een entering van een Gaza-vloot, nadat het Israëlische leger met scherp schoot.

De humanitaire acties zijn nodig omdat de internationale politieke wereld de Israëlische inbreuken op het internationaal humanitair recht onbestraft laat.

België en de Europese Unie moeten het respect voor het internationale recht afdwingen. Ze moeten  sancties nemen tegen deze illegale Israëlische actie en er voor zorgen dat er een einde komt aan de onmenselijke collectieve bestraffing van de bevolking van Gaza.

 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 244 Times, 1 Visit today

Ludo De Brabander

Ludo De Brabander is redactielid en medeoprichter van Uitpers. Hij is tevens woordvoerder van Vrede vzw. De meeste van zijn geschreven bijdrages gaan over militarisme en conflict (NAVO, bewapening, wapenhandel, militaire interventies,...) en de regio van het Midden-Oosten. Hij is auteur of co-auteur van 'Als de NAVO de passie preekt' (EPO, 2009) en auteur van 'Oorlog zonder Grenzen' (EPO, 2016), 'Het Koerdisch Utopia' (EPO, 2018), 'Weg van Oorlog. Over militarisme en antimilitarisme' (EPO, 2019), 'Voordat de bom valt' (2022) en 'Oorlogskoorts' (2022).