Spitaels klapt uit de biecht over Joegoslavië

Wil je de naam kennen van iemand die absoluut moet worden onderuit gehaald? Van een nestbevuiler. Van iemand die twijfel zaait. Van iemand die de publieke opinie zou kunnen destabiliseren. In het kort gezegd, van iemand die ronduit gevaarlijk is?

Wel, hij heet Guy Spitaels, een man die Belgisch vice-premier was, eerste minister van Wallonië, voorzitter van de Parti Socialiste in België en voorzitter van de Socialistische Internationale. Het gaat dus om iemand die goed weet wat er is gebeurd in de coulissen van plaatsen waar op topniveau beslissingen werden genomen. Zoals bij voorbeeld over de twee oorlogen tegen Joegoslavië (1991-1995 en 1999).

Vandaag, nu hij gepensioneerd is, is hij bereid te zeggen en te bewijzen dat de publieke opinie volledig gemanipuleerd werd door de media bij haar berichtgeving over de oorlog tegen Joegoslavië. De voor "waar" verklaarde feiten waren dat niet. De geschiedenis en de geografie? Vervormd. De lokale "goeden"? Criminelen met nostalgie naar het nazisme. De "slechteriken"? Men heeft ze geprovoceerd en belasterd. Deze "onaanvaardbare" woorden staan te lezen in zijn recent gepubliceerd boek "L’improbable équilibre".

Enkele uittreksels uit dit "subversief" proza

"Overal was het beeld te zien van Tudjman (de nieuwe president van Kroatië) die de geruite vlag (het symbool van het Kroatische fascistische regime, 1941-1945) kuste. Voor de Serviërs in Kroatië was dat alsof men hen het hakenkruis toonde". (blz. 252)

"Waarom werd in de media de Duitse verantwoordelijkheid (in het uiteenspatten van Joegoslavië) verzwegen?" (blz. 255)

Waarom verborg men:

"Dat Milosevic in zijn toespraak van 1989 het multi-etnische karakter van Kosovo onderstreepte?" (blz. 278)

"Dat het het UCK [Kosovaars Bevrijdingsleger] was dat in 1998 in de aanval ging (…). Van de 387 burgers die het ombracht behoorden er 196 tot de Albanese groep, hetzij twee keer meer dan Serviërs." (blz. 278-279)

"Dat de radicale vleugel van het UCK (gesteund door de Vernigde Staten) elke onderhandeling met de Serviërs afwees?" (blz. 281)

"Dat Madeleine Albright, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken" (onaanvaardbare voorwaarden stelde) "om, zoals sommigen dachten, er zeker van te zijn dat de Serviërs de tekst zouden verwerpen (en om oorlog te kunnen voeren) (blz. 281)

"Dat negen tienden van de (Albanese Kosovaren) vertrokken tijdens de oorlog en dat die dus niet kon worden verantwoord door die uittocht." (blz. 284)

"Dat de Amerikanen een belangrijke militaire basis hebben gebouwd in het zuiden van Kosovo, Bondsteel, in de nabijheid van de Middellandse Zee, van de Zwarte Zee en van de olie"? (blz. 289)

"Dat de toestand van de mensenrechten (in de door de Navo bestuurde provincie) waarschijnlijk de slechtste van Europa is" ? (blz. 291)

"Dat eigenaardig genoeg Servië de meest multi-etnische is gebleven van de entiteiten van het voormalige Joegoslavië met 38% niet-Serviërs? Weet men dat er meer Moslims zijn in Servië dan in Bosnië?" (blz. 305)

"Dat, in 1992 Joegoslavië zijn burgers berechtte, die verantwoordelijk waren voor oorlogsmisdaden tegen de Moslims en dat tijdens de oorlog in Bosnië meer dan 50.000 Moslims een toevlucht zochten in Servië?" (blz. 305)

"Dat Mahmut Bakalli, professor van de Universiteit van Pristina, tijdens zijn ondervraging in Den Haag toegaf dat de Albanezen de mogelijkheid hadden onderwijs in hun eigen taal te krijgen binnen het staatssysteem, maar dat ze die mogelijkheid afwezen?" (blz. 324)

Dat, ten slotte, "we de verkeerde vrienden en vijanden hadden." (blz. 327)

Besluit :

Media, arresteer die man ! Als men hem laat doen, wie zal er dan bij de volgende oorlog nog op zijn post blijven,

(Uitpers, nr. 54, 5de jg., juni 2004)

Visited 8 Times, 1 Visit today

Tags :