Sjeik Hasina gaat door

Geen verrassing bij de parlementsverkiezingen in Bangladesh: de regerende Awami Liga van Sjeik Hasina haalt met vlag en wimpel de zege. Op 10 zetels na, wint ze alle van de 298 zetels. De oppositie, vooral de Bangladesh National Party (BNP) van de in de gevangenis zittende Begum Khaleda Zia, spreek van intimidatie en fraude bij de verkiezingen.
Er was heel wat geweld voor en tijdens de verkiezingen, tientallen doden dat spreekt voor zichzelf. De knokploegen van de Chhatra League, de jeugdafdeling van de Awami Liga, konden zich uitleven in agressies tegen opposanten. Duizenden opposanten werden bovendien om diverse redenen gearresteerd zodat ze geen campagne meer konden voeren en de media wedijverden tijdens de campagne in lof voor Hasina’s beleid.
De premier gaat er prat op dat tijdens haar tien jaar regeren de armoede sterk is teruggedrongen; officieel zou slechts 12 % van de 165 miljoen inwoners onder de armoededrempel zitten, neutralere statistieken spreken van 40 %. Het gemiddeld inkomen is in die tien jaar verdrievoudigd, maar voor de bovenlaag is het veel meer dan dat geworden, ook hier is de ongelijkheid verder toegenomen.
Die bovenlaag heeft het voor het zeggen in de Awami Liga. Bangladesh is goed op weg een éénpartijstaat te worden waar kritiek steeds minder wordt geduld. Twee journalisten die berichtten over onregelmatigheden bij de verkiezingen, zijn aangehouden. Zelfcensuur wordt stilaan de algemene gedragslijn in de media.
.
.”