Selectieve verontwaardiging

In De Morgen van 21 november is sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen verontwaardigd over de wrede kolonisatie van Palestina. Mooi. Onze argwaan is echter gewekt omdat hij als boosdoener “de regering van Netanyahu, Lieberman en de fundamentalistische Shaspartij” noemt. De zusterpartij van de sp.a, de “Arbeiderspartij”, zit toch ook in de Israëlische regering, broederlijk naast neofascisten van allerlei slag? Een vergetelheid? Of wil Van der Maelen niet in herinnering brengen dat de nummer 1 van die partij, Ehud Barak, vicepremier en minister van defensie is? Dat Barak de eerste verantwoordelijke is voor de slachting die Israël onlangs in Gaza aanrichtte en die in het 600 bladzijden tellende VN-rapport van Richard Goldstone, een verdediger van Israël nota bene, wordt bestempeld als een lange reeks van oorlogsmisdaden? Dat die “Arbeiderspartij” een van de belangrijkste architecten is van de kolonisatie van Palestina?

Woorden zijn goed, maar daden nog beter. En Van der Maelen krijgt binnenkort de kans zich te distanciëren van deze racisten. De partij van Barak heeft een waarnemerstatuut bij de Parties of European Socialists (PES, zie hun website). Een privilege, want Israël ligt niet in Europa, bij mijn weten. Begin december congresseert PES in Praag. Een initiatief om deze zionisten de ezelsstamp te geven heeft al veel te lang op zich laten wachten. Of is er in de sociaal-democratische internationale plaats voor partijen waarbij het Vlaams Belang een club van koorknapen lijkt?

(Uitpers nr. 115, 11de jg., december 2009)   

Ludo De Witte is auteur van Wie is bang voor moslims?

Print Friendly, PDF & Email

Visited 164 Times, 1 Visit today