Sanctiepolitiek tegen Rusland kost 100 miljard

De economische sancties die het Westen uitvaardigde tegen Rusland kosten de EU bijna 100 miljard. Kennelijk had de Russische president Poetin gelijk, toen hij er herhaaldelijk voor waarschuwde dat de economische en financiële sancties tegen zijn land Europa zelf zullen schaden. Europese leiders en de volgzame media zwijgen hierover maar al te gemakkelijk. Verschillende economen en onderzoeksinstellingen hebben nu het kostenplaatje berekend en de consequenties voor de Europese economie aangetoond. De gevolgen van de wederzijdse sancties zijn weliswaar in de eerste plaats voor de Russische economie erg belastend, maar ook voor de EU economie hebben de gevolgen van de opgelegde sanctiepolitiek een hoge prijs.

Volgens het Oostenrijks Institut für Wirtschaftforschung (WIFO) zijn in Europa meer dan 2 miljoen arbeidsplaatsen en ongeveer 100 miljard aan economische-waardeschepping bedreigd. De economen zijn in hun analyse en inschatting van een ‘worst case’scenario uitgegaan.

 

Er heeft zich duidelijk een exportverlies voorgedaan sedert het voorbije najaar. Hiervoor zijn de uitgevaardigde economische en financiële sancties en de Russische reactie erop de beslissende factor. Indien er niets fundamenteels verandert dan kan men ervan uitgaan dat het meest pessimistische scenario zal uitkomen, aldus onderzoeker Olivier Fritz van WIFO. Tijdens de G7-top werd in elk geval de verderzetting van de huidige Westerse sancties afgesproken.
Het Russische importverbod in zijn geheel als antwoord op de door het Westen opgelegde sancties doet echter het Europese kamp heel wat pijn. Een blijvend sanctiebeleid door de EU en C° zal nog een grotere reactie met tegenmaatregelen  omvatten met alle nadelen voor de westerse economie en handel.
Het verlies aan export kan voor de EU ondernemingen verminderd worden door bijkomende afzetmarkten te vinden, maar in de huidige globale economische situatie is dat eerder moeilijk te verwezenlijken.

Bedreigde arbeidsplaatsen:

LAND

ONMIDDELIJK

AANHOUDENDE

SANCTIES

TOTAAL

Duitsland

Polen

Italië

Spanje

Frankrijk

Estland

GB

Finland

Zwitserland

België

Griekenland

EU

+ Zwitserland

175.000

150.000

  80.000

  45.000

  50.000

  45.000

  30.000

  20.000

  10.000

  15.000

  10.000

950.000

290.465

185.000

135.000

115.000

  95.000

  75.000

  80.000

  20.000

  30.000

  20.000

  15.000

1.460.000

465.000

335.000

215.000

160.000

145.000

120.000

110.000

 40.000

  40.000

  35.000

  25.000

2.410.000

INDUSTRIE

ONMIDELIJK

AANHOUDENDE SANCTIES

TOTAAL

LANDBOUW

KLEINHANDEL

BOUW

GROOTHANDEL

VOEDING

MACHIENE IND.

AUTO IND.

150.000

160.000

  50.000

  70.000

  40.000

  50.000

  40.000

115.000

  65.000

130.000

  80.000

  45.000

  20.000

  20.000

265.000

225.000

180.000

  70.000

  90.000

  75.000

  60.000

 

De voorspelling van Poetin wordt meer en meer bewaarheid, met name dat de handels- en financiële beperkingen zware gevolgen voor de EU economie met zich zullen brengen, omdat Moskou in augustus van vorig jaar als tegenreactie op de sanctie een importverbod voor bepaalde producten uit de EU oplegde. Volgens berekeningen van het Oostenrijks WIFO instituut zijn voor Duitsland alleen al op korte termijn een half miljoen arbeidsplaatsen en 27 miljard euro in gevaar, voor de verschillende lidstaten van de EU tezamen gaat het richting 100 miljard euro.

Export naar Rusland na het begin van de sancties

LAND

BEDRAG (2014)

–         % jaar 2014

–         % jaar 2015

Duitsland

Italië

Frankrijk

Polen

GB

België

Finland

Spanje

Zwitserland

Estland

Griekenland

VS

Europa

5,0  miljard

1,6  miljard

1,2  miljard

1,2  miljard

0,8  miljard

0,7  miljard

0,7  miljard

0,4  miljard

0,4  miljard

0,2  miljard

0,04 miljard

–         22,7

–         16,8

–           3,6

–         18,9

–         19,0

–         23,3

–         18,2

–         28,1

–      &nb
sp;  19,2

–         31,3

–         11,2

–         16,8

–         -7,3

–         33,9

–         29,3

–         33,6

–         30,4

–         30,4

–         33,9

–         33,9

–         23,7

–         43,4

–         49,0

–         38,0

–         29,3

–         33,5

Potentiële % vermindering van de waardeschepping in vgl met 2013

LAND

BEDRAG (2014)

–         % jaar 2014

–         % jaar 2015

Duitsland

Italië

Frankrijk

Polen

GB

België

Finland

Spanje

Zwitserland

Estland

Griekenland

VS

Europa

5,0  miljard

1,6  miljard

1,2  miljard

1,2  miljard

0,8  miljard

0,7  miljard

0,7  miljard

0,4  miljard

0,4  miljard

0,2  miljard

0,04 miljard

–         22,7

–         16,8

–           3,6

–         18,9

–         19,0

–         23,3

–         18,2

–         28,1

–         19,2

–         31,3

–         11,2

–         16,8

–         -7,3

–         33,9

–         29,3

–         33,6

–         30,4

–         30,4

–         33,9

–         33,9

–         23,7

–         43,4

–         49,0

–         38,0

–         29,3

–         33,5

 

De EU wil de realiteit niet zien

De conclusie uit de gepubliceerde gegevens van het Oostenrijkse WIFO zijn in de ogen van de EU-commissie niet correct. Voor de EU-instanties zijn de nadelen als gevolg van de handels en financiële beperkingen relatief beperkt en draagbaar, aangezien een deel van de betrokken ondernemingen aan andere landen kan verkopen. Maar exacte cijfers worden niet op tafel gelegd om de vaststellingen van de WIFO te weerleggen.

In het scenario van de WIFO voorziet men dat de slechte economische en financiële situatie van het eerste kwartaal 2015 zal aanhouden. Bovendien houdt men rekening met een stijging van de werkloosheid en een vermindering van de exportvraag. Zelfs wanneer men de exportontwikkeling van het voorjaar 2015 samen bekijkt met de (betere) laatste maanden van 2014, zorgen de opgelegde sancties tegen Moskou in Europa ervoor dat ongeveer 1,9 miljoen jobs en ongeveer 80 miljard euro aan economische-waardeproductie bedreigd wordt.  WIIFO vestigt onze aandacht op het feit dat het onmogelijk is om de directe effecten voor Rusland van de commerciële en financiële beperkingen als gevolg van de olieprijs en de waardevermindering van de roebel correct in te schatten en te berekenen.
Om de kloof voor de Russische import en export te dichten kunnen China en andere landen in de bres springen en de deur voor de export van Europa, VS en Japan voor langere tijd sluiten.

Het grote informatiedeficit

Over de gevolgen voor de westerse economie en handel door het offensieve westers beleid heerst in onze gevestigde media de grote stilte.

Moskou heeft in augustus 2014 als tegenmaatregel een importverbod in werking gesteld voor landbouw- en voedingsproducten uit de EU-landen, als eerste schot in de door het westen ontketende economische oorlog. Dat heeft vooral Italië, Spanje, Nederland en ook België getroffen. Dat Russisch antwoord stuitte op veel kritiek en verontwaardiging in de EU hoofdsteden. De EU beschikt niet over vergelijkende maatstaven of modellen om de gevolgen van de tegenmaatregelen te becijferen, menen sommige waarnemers. De Commissie ontkent dit en zegt over de publieke gegevens te beschikken van elke lidstaat, zodat een gezamenlijk beeld kan gevormd worden.
In elk geval wordt het effect becijferen van de Russische tegensancties door de EU-Ccommissie in groot stilzwijgen gehuld. Het informatiedeficit wordt ook voor de media versluierd. De vrees is immers groot dat deze becijferde gegevens in handen van Moskou zouden komen. Op dat punt vraagt de EU vertrouwen en terughoudendheid over de economische en handelsgevolgen voor de EU lidstaten. Ook het Europarlement kreeg het verzoek om de juiste getallen en bedragen niet openbaar te maken.

Het ziet ernaar uit dat de Europese Unie zich met haar expansiepolitiek in Oekraïne in de eigen voet aan het schieten is.

 

 

Bronnen:
Österreichischen Instituts für Wirtschaft
Die Welt –  Teure Sanktionen

Deel dit artikel

Visited 181 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook