INTERNATIONALE POLITIEK

Ruimteoorlog tegen China en Ruisland

Image

Het Amerikaanse defensieministerie werkt ijverig aan plannen voor een doorgedreven modernisering van haar militaire capaciteit in de ruimte, met inbegrip van nieuwe ruimtesystemen en honderden miljarden dollar extra-uitgaven voor de opwaardering van haar nucleair wapenarsenaal. De nummer twee van het Pentagon en plaatsvervangende minister van Defensie, Robert Work, gaf tekst en uitleg tijdens een hoorzitting voor het Congres in juni jongstleden.

De VS willen een eerste bedrag van zowat 5 miljard dollar besteden voor militaire ruimtevaartsystemen, met inbegrip van communicatie-(spionage)satellieten, als onderdeel van een samenwerkingsprogramma van de inlichtingendiensten met privé-ondernemingen.

Air Force minister Deborah James zal toezien op alle ruimte-oorlog initiatieven onder controle van het Space Operations Center op de militaire basis Vandenberg in Californië. De nieuwe high-tech opbouw is een deel van de voorbereiding voor confrontaties met Rusland en China, aldus Robert Work tijdens een symposium in Washington DC. Jones van haar kant zegt openlijk dat ze Rusland als de grootste bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid beschouwt. Er werd gewaarschuwd dat de nieuwe Russische en Chinese raketsystemen de Amerikaanse satellietsystemen kunnen uitschakelen. De voorsprong van de technologische VS superioriteit waaraan Washington gewend is geraakt in de voorbije 25 jaar, wordt gestaag ondermijnd.

Het Pentagon zegt nieuwe generaties militaire ruimtevaartsystemen nodig te hebben, als de VS haar positie van militair koploper wil behouden. “Zonder nieuwe hardware op het vlak van kernwapentechnologie verliezen we de competitie in geleide raketten en de Amerikaanse controle over transoceanische wegen”, aldus Deborah James. “We moeten conflicten willen winnen en daarom ook onze mogelijkheden uitbreiden naar de ruimte.Zowel Rusland en China bekijken de Amerikaanse systemen in de ruimte als het “kwetsbare zwaartepunt van de Amerikaanse militaire macht”, meent Work. “Beide landen vormen in alle omstandigheden een gevaarlijke militaire uitdaging voor ons.”

Voor deze nieuwe wapenwedloop wil Washington, volgens verklaring van admiraal James Winnefeld, voor de periode 2021-2035 een extra bedrag van ten minste 250 miljard dollar uitgeven voor de modernisering van haar nucleair arsenaal. De kernwapenupgrade zal beginnen met de vervanging van de Trident onderzeeërvloot. De nieuwe Trident U-boten zijn ontworpen voor het afvuren van strategische kernwapens met een grote reikwijdte en vernielingskracht. Kostprijs 6,5 miljard dollar per stuk.

Vervolgens wil Washington in de komende jaren een nieuwe vloot van strategische bomenwerpers verwerven, kostprijs 500 miljoen dollar elk. Ook wil het Pentagon zich nog in het huidige decennium inspannen voor het verbeteren en opwaarderen van de Amerikaanse nucleaire grondtroepen. Hier werd geen prijskaartje gespecificeerd.

Deze militaire plannen praat Washington goed door te zeggen dat haar enige doel is om d VS strijdkrachten de nodige middelen te verschaffen om een nucleaire aanval op de Verenigde Staten af te schrikken. Volgens het Pentagon voldoet de hedendaagse veiligheidsomgeving niet aan de voorwaarden, de VS wordt volgens deze analyse geconfronteerd met de harde realiteit dat Rusland en China snel en druk bezig zijn om hun kernwapenarsenalen te moderniseren.

De 250 miljard upgrades is maar een onderdeel van de geschatte 1 biljoen dollar voor de totale uitgaven om de kernwapencapaciteit te moderniseren, zoals goedgekeurd door de Obama administratie. Volgens recente ramingen van het Congressional Budget Office zal de uiteindelijke kostprijs in de komende tien jaar de 350 miljard dollar overtreffen.

Het Witte Huis van vredesprijsdrager Obama heeft de voltooiing van de nieuwe uitrusting voor nucleair onderzoek goedgekeurd. Het Witte Huis en het Pentagon blijven nucleaire wapens beschouwen als inzetbare instrumenten voor de Amerikaanse politieke doelstellingen, niet alleen als extreem afschrikkingsmiddel. De Obama-administratie en de militaire inlichtingendienst zien hun kernwapenarsenaal als angstaanjagend instrument voor volledige dominantie tegen Rusland en China.

In zijn toespraken komt duidelijk tot uiting, dat Obama inderdaad dreigt met de kracht van de Amerikaanse militaire machine. De boodschap is dat vriend en vijand er zich bewust moet van zijn dat de VS de militaire capaciteit heeft om de sterkste natie van de wereld te blijven. De Amerikaanse president eist het recht en de bevoegdheid op om overal op onze planeet te interveniëren. De militaristische retoriek van Obama verschilt in wezen niet van zijn voorgangers, Reagan, vader en zoon Bush en Clinton. We moeten vaststellen dat deze uitlatingen van de Amerikaanse president weinig aandacht krijgt in de gecontroleerde Amerikaanse en Europese media.

Naast zijn plannen voor een oorlog in de ruimte en modernisering van de kernwapens bouwt het Pentagon een nieuw enorm operatief centrum voor cyber command in de buurt van het NSA hoofdkwartier in Maryland voor ondersteuningspdrachten van elke legertak.

Vertaald en licht bewerkt door A.U.

bron: www.wsws.org Pentagon Chief net lines plan for space war with Russia and China – Thomas Gaist

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Joe Biden, Iran en de de-Trumpificatie

Na zijn intrek in het Witte Huis op 20 januari 2021 zal één van de belangrijkste taken van het buitenlands beleid van Joe Biden eruit bestaan de relaties en…

Print Friendly, PDF & Email

Het roekeloze spel van Donald Trump met atoomwapens

In januari 2020 tijdens het vijfde World Holocaust Forum in Israël stelde Poetin voor om in 2020 op een topconferentie van de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad…

Print Friendly, PDF & Email

2019 opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde militaire uitgaven

In 2019 bedroegen de totale wereldwijde militaire uitgaven 1917 miljard dollar. Dat is een stijging van 3,6% in vergelijking met 2018, de grootste jaarlijkse toename sinds 2010. Nooit eerder…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email

Ursula of de chaos

Als de herverkiezing van Ursula von der Leyen voor een tweede mandaat als Voorzitster van de Europese Commissie iets geleerd heeft, dan is het wel dat de verdeeldheid en…

Print Friendly, PDF & Email

Aura Lolita Chávez na zeven jaar ballingschap terug in Guatemala

  Sommige politieke ballingen hebben genoeg vertrouwen gekregen in de regering van de sociaaldemocratische president Bernardo Arévalo om terug te keren. Een onder hen is Lolita Chávez.  Verzet Op…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×