Verantwoordelijke Uitgever: Paul Vanden Bavière

Redactie: Ludo De Brabander, Georges Spriet, Freddy De Pauw, Walter Lotens, Francine Mestrum, Lode Vanoost, Paul Vanden Bavière.

Uitpers

Boekelbaan 73 – 9630 Zwalm