Sinds oktober 1999 is Uitpers het pionierende webzine voor internationale politiek in Vlaanderen. In een tijd waarin de perswereld drastisch veranderde, ontstond Uitpers als reactie op de toenemende commerciƫle belangen en de afname van kwaliteit en competentie in de journalistiek.

Het neoliberale model in de mediawereld zorgde ervoor dat journalistiek werd gezien als een product dat vooral winst moest opleveren en zo min mogelijk kosten met zich mee mocht brengen. Hierdoor werden journalisten onder druk gezet om concessies te doen en werd er flink bespaard op de inhoud, met name op het gebied van buitenlandse berichtgeving. Men beweerde dat buitenlands nieuws “niets opleverde” en dat er geen interesse in was, terwijl gerenommeerde kranten zoals De Standaard voorheen internationaal nieuws als een grote troef beschouwden.

Uitpers werd opgericht als reactie op deze ontwikkelingen. Dankzij het opkomende internet en de bereidheid van een groep professionele journalisten en kritische activisten om onbezoldigd te werken, was het mogelijk om de internationale politiek tegen de stroom in te analyseren en te duiden. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is, gezien de verminderde belangstelling voor internationale politiek als gevolg van de boycot van de mainstream media, zijn we trots op wat we hebben bereikt.

Uitpers functioneert op basis van donaties en de belangeloze inzet van velen. Ondanks herhaalde verzoeken om steun van de Vlaamse regering, wordt daar geen gehoor aan gegeven. We laten ons echter niet ontmoedigen en blijven kritische geluiden laten horen, ook al worden die niet altijd gewaardeerd.

Met uw steun kunnen we Uitpers blijven ontwikkelen en onafhankelijke journalistiek blijven bevorderen. Samen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het begrip en de discussie over internationale politiek.

Redactie: Ludo De Brabander, Georges Spriet, Walter Lotens, Francine Mestrum, Lode Vanoost.

Medewerkers: Edi Clijsters, Guido De Schrijver, Lukas De Vos, Piet Lambrechts, Frank Slegers, Jan Servaes, Georges Spriet

Verantwoordelijke Uitgever: Freddy De Pauw

Boekelbaan 73 – 9630 Zwalm