Rechtbank verklaart minimumloon Duitse Post onwettelijk

In Duitsland is er al een hele tijd discussie over het invoeren van minimumlonen. Nu verklaarde een rechtbank het minimumloon in de postsector echter onwettelijk.

Om sociale dumping na de liberalisering van de Europese postsector tegen te gaan, werd eind vorig jaar in Duitsland voor postbodes een minimumloon ingevoerd. De dienstenvakbond Verdi sloot een cao af met Deutsche Post, die door de regering algemeen bindend werd verklaard. Deze cao legde voor de sector een minimumloon vast van 9,80 euro (in het voormalige Oost-Duitsland 9,00 euro). Zo wilde men beletten dat buitenlandse bedrijven Deutsche Post uit de markt zouden concurreren door lagere lonen te betalen.

Begin maart verklaarde een Duitse rechter in Berlijn dit minimumloon echter onwettelijk. Verschillende postbedrijven, ondermeer het Nederlandse TNT en de Pin Mail Group, hadden een rechtszaak aangespannen tegen de Duitse overheid. Deze bedrijven hebben zelf snel een eigen postvakbondje opgericht, de Gewerkschaft Neue Brief- und Zustelldienste, en nog net vòòr de cao afgesloten door Verdi algemeen verbindend werd verklaard sloten zij een eigen cao af, met een minimumloon van 6,50 tot 7,50 euro. De rechter in Berlijn oordeelde dat de regering, aangezien er twee cao’s waren, niet het recht had de ene voorrang te geven op de andere.
Pin Mail had wat extra druk op de ketel gezet door begin maart een vierde van zijn personeelsbestand, 2700 werknemers, op straat te zetten. TNT wordt gesteund door de eigen Nederlandse regering, die weigert Deutsche Post in Nederland vrij spel te geven zolang TNT geen gelijke kansen krijgt in Duitsland. Volgens TNT moet het om op gelijke voet te kunnen concurreren wel met lagere lonen werken dan Deutsche Post, want Deutsche Post heeft veel meer omzet en dus lagere kosten per eenheid product.

Verdi gaat nu een strafklacht neerleggen tegen de gele splintervakbond. De SPD-minister van Arbeid gaat tegen het vonnis in beroep.

Het wordt een belangrijke zaak, want als de bazen eigen vakbondjes kunnen oprichten om “minimumlonen” af te spreken zijn er eigenlijk geen minimumlonen. Daarmee zou ook een belangrijke bepaling uit de uitzendrichtlijn worden uitgehold, die juist bedoeld was om loondumping tegen te gaan door ondermeer algemeen verbindend verklaarde minimumlonen verplichtend te maken voor de uitzendkrachten van buitenlandse bedrijven.

Het voorval bewijst dat de bedrijven niet geïnteresseerd zijn in vrije marktwerking omdat dit “een betere allocatie van de productiefactoren” mogelijk maakt, zoals de liberale ideologen voorhouden, maar wel om de sociale rechten van de werknemers te kunnen wegconcurreren.

(Uitpers, nr 97, 9de jg., april 2008)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 158 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook