Re-Brexit in Windsor en Ursula op de thee

Erg veel belangstelling is er beslist niet voor. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vonden vandaag een oplossing voor het niet-opgeloste ‘probleem’ van het Noord-Ierland protokol dat bij de Brexit hoort: het ‘Windsor Framework’.

Het probleem bestaat erin dat niemand opnieuw een echte grens wil tussen de Republiek Ierland, die bij de EU hoort, en Noord-Ierland dat deel is van het Verenigd Koninkrijk. Volgens het protokol was er daarom controle op de goederenstroom van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland en dat vonden de nationalisten van dat deel rijksdeel onaanvaardbaar.

Het protokol werd bedisseld door Boris Johnson. De huidige premier, Rishi Sunak ging meteen onderhandelen met Brussel om toch een oplossing te vinden.

Het resultaat is nu dat er een ‘groen’ licht en het ‘rood’ licht komt. Het licht staat op groen voor goederen van groot-Brittannië naar Noord-Ierland, daar zal minimale of geen controle op zijn. Het licht springt op rood als die goederen ook naar de Republiek Ierland kunnen gaan, dan zijn er wel controles. De deal werd mogelijk gemaakt door Brussel toegang te verlenen tot data over het goederenverkeer.

De EU ging ook akkoord om met Noord-ierland te praten over elke nieuwe interne markt wetgeving. Een moeilijk punt blijft nog dat het Europees Hof van Justitie bevoegd blijft als er geschillen zijn. Maar, zo zeggen beide partijen, dat zal zo goed als nooit nodig zijn.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ging naar Londen om het nieuwe akkoord te tekenen. Ze ging daarna op de thee bij Koning Charles III.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat een zo gevoelig punt als de grens in Ierland nooit ernstig werd besproken in het hele pre-Brexit verloop. Er moet nu gehoopt worden dat de nationalisten in Noord-ierland en de hardliners in het Parlement niet dwars gaan liggen. Hoe dan ook is een meerderheid in het V.K. er vandaag van overtuigd dat Brexit fout was.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 162 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook