23 December 2020

Rapport: met 5G meer CO2

De Franse Haut Conseil pour le climat – Hoge Raad voor het klimaat – waarschuwt dat de installatie van 5G zal leiden tot een hogere uitstoot van CO2. Zowel de installaties als het gebruik zal in 2030 voor 2,7 tot 6,7 miljoen ton extra CO2 uitstoot zorgen, aldus deze onafhankelijke instantie.

President Macron en de regering Castex hebben alle waarschuwingen en verzoeken voor een moratorium in afwachting van studies, weggewuifd. We mogen de trein van de innovatie niet missen, aldus president en ministers.

De Senaat had aangedrongen om het resultaat van het onderzoek door deze Raad af te wachten. De steden Rijsel, Lyon en Grenoble hadden hetzelfde gevraagd. En ook de Convention Citoyenne pour le climat wou een moratorium. Macron had zich daarover erg boos gemaakt, “we gaan niet leven als de Amish”, luidde het. Er kon niet worden gewacht op studies over de weerslag van 5G op milieu en klimaat.

Bezorgd

De Hoge Raad voor het klimaat zegt te vrezen dat Frankrijk met de 5G erbij zijn doelstelling voor 2050 inzake terugdringen van uistoot, moeilijk kan halen. De Raad schat dat de digitale activiteiten nu voor rond 15 miljoen ton CO2 uitstoot zorgen. Dat is evenveel als de burgerluchtvaart; 2% van het totaal. Dat aandeel stijgt wel snel met activiteiten als streaming.

Daar bovenop komt ook nog het toenemende elektriciteitsverbruik dat 5G zal meebrengen, een toename tussen 3 en 7 % van het totaal. Het energieverbruik van datacenters zou stijgen tot bijna 10% van het wereldwijde verbruik.

De operatoren werpen op dat de installatie van 5G daarentegen globaal tot een daling van CO2 uitstoot zal leiden. Volgens hen zullen door 5G allerlei activiteiten die CO2 uitstoot veroorzaken, afnemen of zelfs wegvallen, bij voorbeeld door meer thuiswerk. Ook verzekeren ze dat de energieverslindende datacenters tegen 2030 grotendeels op duurzame stroom zullen werken.

Zie ook:

Macron en de olielamp

Zie ook:

Vluchttaks, onthoud vooral ‘taks’

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 46 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×