INTERNATIONALE POLITIEK

PVV, Wilders en het gif van racisme

Naar aanleiding van de a.s. Gemeenteraadsverliezingen in Nederland op 19 maart is de anti fascistische organisatie AFA Fryslan een anti PVV campagne gestart. Om ze daarin te steunen heb ik op verzoek van AFA Fryslan een opiniestuk geschreven getiteld ”PVV, Wilders en het gif van racisme”, dat op hun website is gepubliceerd.

”Roep iets uit tot verschrikkelijke interne en externe vijand” Naomi Wolf Ten steps to close down an open society

http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

Inleiding

In haar boek ”The End of America, Letter of Warning to a Young Patriot” [1] beschrijft de Amerikaanse schrijfster en activiste Naomi Wolf ”Ten steps to close an open society”, de tien mechanismen, die leiden tot de totstandkoming van een politiestaat. Naast het opschorten van de vrijheden in de democratische rechtsstaat is dat het zondebokmodel, dat de aandacht moet afleiden van de maatschappelijke en economische problemen, en de ware bedoelingen van de autoritaire politici, die hetzij via een coup, hetzij via zogenaamde democratische verkiezingen, aan de macht komen.

Door de geschiedenis van de mensheid heen is dat zondebokmechanisme, dat solidariteit breekt en ontelbare onschuldige slachtoffers geëist heeft, op een onheilspellende wijze actief geweest. Een van de beruchtste voorbeelden is het antisemitisme in Nazi Duitsland, dat tot een van de ergste misdaden tegen de menselijkheid heeft geleid, de industriële moord op miljoenen mensen ,Joden, maar ook zigeuners, homoseksuelen, geestelijk gehandicapten, ”asocialen” [volgens de nazi ideologie], Jehova’s Getuigen [die weigerden in Duitse militaire dienst te gaan], politieke tegenstanders en vele anderen.

Joden en zigeuners waren ”Untermenschen” en vooral Joden werden als een ”bedreiging” van de ”Duitse cultuur” gezien en kregen zowat van alles de schuld. Van kapitalistische roofzucht, bolsjewisme, de economische malaise in Duitsland en noem maar op. Het leidde tot Auschwitz. Na de Tweede wereldoorlog ontstond er een stemming van ”Never again”, die tot uitdrukking kwam in de totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarvan de eerste zin van preambule luidt: ”Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid van de gelijke en onvervreemdbare rechten van de mensengemeenschap de grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld”. [2] Maar het zondebokmodel, racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat, en antisemitisme, dat ook in een niet-politiestaat welig kan tieren, verdween natuurlijk niet vanzelf. Vooral steekt het de kop op in onzekere tijden zoals een economische crisis of oorlogsdreiging. In Nederland was dat in de 70 en 80 er jaren [tijdens de economische crisis] in de vorm van fascistische clubs als de Nederlandse Volksunie [Glimmerveen] en de Centrumpartij van Janmaat. Na de 11 september aanslagen van 2001 kreeg xenofobie een nieuwe, gevaarlijke vorm in de anti-Islamhetze, die gelijke tred hield met racisme tegen alle ”niet-westerse” allochtonen en vluchtelingen. De xenofobe anti-Islam politicus Piet Fortuyn [3] deed de aftrap en vanaf 2006 werd Geert Wilders [4], na zijn afscheiding van de VVD, de belangrijkste aanjager van xenofobie, haatzaaierij en racisme.

PVV-standpunten

De PVV van Wilders is  racistisch en discriminerend, vanwege haar discriminerende en beledigende hetze tegen de Islam, stigmatisering van moslims in het bijzonder en racistische criminalisering van ”niet westerse” allochtonen en vluchtelingen, waarbij Wilders zover gaat, allochtonen met dieren te vergelijken. Zo maakte hij de opmerking over Surinaamse verdachten van een steekpartij in Almere als ”drie beesten van Surinaamse afkomst”. [5] Ook lamenteert hij er regelmatig over, dat een steeds groter deel van de bevolkingssamenstelling in de grote steden bestaat uit ”niet-westerse allochtonen” [demografisch racisme].

Het rechts-extremisme schuilt zich in zijn racisme en haatzaaierij, maar ook in zijn voorliefde voor repressieve maatregelen. Wilders toonde zich voorstander van administratieve detentie voor terreurverdachten [6], de PVV was er als de kippen erbij, het kraakverbod te steunen en is voorstander van preventieve fouillering door het hele land. Haar voorstel voor tuigdorpen voor veelplegers  is ook een gevaarlijk teken aan de wand. [7]

Politieke acceptatie

En deze ostentatieve PVV-haatzaaierij zou nog binnen de perken kunnen blijven, als de reguliere politiek een duidelijk NEE tegen de PVV had uitgesproken, een cordon sanitaire gelegd had en onverbloemd de PVV had neergezet voor wat zij is: Een racistische partij. [8] Helaas gebeurt dat niet. Uit angst voor stemverlies en andere opportunistische redenen draait men om de hete brij heen en wordt de PVV en voorman Wilders hooguit afgerekend om de ”toon in het debat” We zien Wilders terugkomen als volwaardig gesprekspartner bij lijsttrekkersdebatten  [9] en de reguliere politiek neemt tot overmaat van ramp ook bepaalde van racistische en xenofobe PVV-standpunten over.  En laten we niet vergeten, dat de PVV als gedoogpartij reeds het kabinetsbeleid heeft bepaald, waardoor racisme steeds alledaagser wordt. [10]  De vrijspraak in het Wilders proces heeft groot zelfvertrouwen gegeven aan de PVV en genoten en mede daardoor is racisme maatschappelijk gezien steeds salonfähiger geworden.

Wilders en de volksgunst

Een groot gevaar dus, die politiek-maatschappelijke acceptatie van racisme, maar niet het enige. Een ander punt van zorg is de PVV omhelzing van gevoelens van onvrede onder de bevolking, zoals de toenemende EU regelzucht [11] en de wurgende bezuinigingen. Dit om aanhang te vergaren onder mensen, die niet in eerste instantie meegaan met de xenofobe en anti-Islamstandpunten. De PVV presenteert zich als Eurosceptische partij en wendt voor, Sint-Joris te zijn, die EU- draak wel even zal bestrijden,  op chauvinistische gronden als ”eigen identiteit”. [12] Ook breekt zij een [onoprechte]  lans in de strijd tegen de door het kabinetsbeleid opgelegde bezuinigingen. Op 21 september 2013 kreeg deze anti-bezuinigingsmissie gestalte in de demonstratie ”Genoeg is Genoeg” [13] waarbij natuurlijk ook direct en indirect een podium was voor de werkelijke PVV-agenda: Racisme en xenofobie.

En de aantrekkingskracht was onmiskenbaar. Extreem-rechts, dat zijn kans rook, hun activiteiten en standpunten te koppelen aan een parlementaire politieke partij, was duidelijk herkenbaar op deze demonstratie aanwezig, compleet met fascistische symbolen als de NSB Prinsenvlaggen. [14] Griezelig, dat verbond tussen de PVV en extreemrechtse organisaties, dat nieuw leven werd ingeblazen door een uiterst gevaarlijke politieke move, Wilders’ openlijke samenwerking met Marine Le Pen van het antisemitische en xenofobe Front National [15], hetgeen bezegeld werd door haar bezoek aan de Tweede Kamer. Dit staat niet op zichzelf: Wilders heeft ook toenadering gezocht met andere Europese extreemrechtse partijen zoals Vlaams Belang en Lega Nord. Zijn gezelschap wordt steeds fraaier. De maskers worden steeds openlijker afgelegd.

EPILOOG

De teerling is geworpen. De posities ingenomen. De xenofobe PVV, met haar duistere bondgenoten van extreemrechts, in Nederland en Europa heeft definitief haar maskers laten vallen en zich getoond als de levensgevaarlijke partij, die zij is. Zij heeft wind mee door factoren als de crisis, de sinds 11 september aanslagen georchestreerde anti-Islamhetze en de opmars van extreem-rechts door Europa.

Aan antiracisten de taak, om door demonstraties en andere acties onverbloemd en oncompromisloos een krachtig tegengeluid te blijven laten horen en de vijanden van de menselijkheid te ontmaskeren. Om de voorkomen, dat de 10 stappen, die leiden naar een politiestaat, werkelijkheid worden. Voor het behoud van de menselijke waardigheid zelf. Want racisme kent geen winnaars. Slechts verli
ezers.

Voetnoten

[1] WIKIPEDIA NAOMI WOLF THE END OF AMERICA

http://en.wikipedia.org/wiki/Naomi_Wolf#The_End_of_America

[2] UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

[3] GEBLADERTE GEEN TRANEN OM DOOD FORTUYN ERIC KREBBERS ZOMER 2002

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm

[4] WIKIPEDIA GEERT WILDERS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders

[5]  UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS 29 JULI 2007

http://www.waterkant.net/suriname/2007/07/29/aanklacht-na-uitspraken-wilders-over-surinamers/

[6] PVV GUANTANAMO BAY 30 OCTOBER 2007

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column.html

[7] WILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR ”TUIGDORPEN” 10 FEBRUARI 2011

http://www.nu.nl/politiek/2443384/wilders-wil-veelplegers-verbannen-tuigdorpen.html

[8] NRC DURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMEN RENE DANEN 11 JUNI 2009

http://vorige.nrc.nl/opinie/article2267841.ece

[9] PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID VAN RACISME ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/363396/verkiezingen_2012pvv_als_politieke_gesprekspartnerondraaglijke_vanzelfsprekendheid_van_racisme

[10] MAAK PVV NIET ALLEDAAGS ROEL KUIPER 28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1120310/2010/08/28/Maak-PVV-niet-alledaags.dhtml

[11] NIEUWSUUR: PVV WIL DE GULDEN TERUG 5 MAART 2012

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/348217-pvv-wil-de-gulden-terug.html

NOS: EENDERDE VAN DE NEDERLANDERS WIL GULDEN TERUG 13 NOVEMBER 2011

http://nos.nl/op3/artikel/312617-eenderde-van-de-nederlanders-wil-gulden-terug.html

NRC PVV ONDERZOEK: VERLATEN EU BRENGT WELVAART 6 FEBRUARI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/06/pvv-onderzoek-verlaten-eu-brengt-welvaart/

STANDPUNTEN PVV/EUROPA

http://www.pvv-europa.nl/index.php/visie/standpunten.html

[12] STANDPUNTEN PVV/EUROPA

http://www.pvv-europa.nl/index.php/visie/standpunten.html

[13] POSTONLINE PVV DEMONSTRATIE TEGEN BEZUINIGINGEN

http://politiek.thepostonline.nl/2013/09/21/beeld-pvv-demonstratie-tegen-bezuinigingen/

[14] KAFKA WILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN 22 SEPTEMBER 2013

http://kafka.antenna.nl/?p=4817

[15] WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Geert Wilders, het grote gevaar

Zomaar een verzameling losse, maar gevaarlijke hetze opmerkingen en uitspraken van Geert Wilders, Fuhrer van de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Nederland.  Veel hebben ik en anderen al…

Print Friendly, PDF & Email

Wilders steunt militaire coup in Turkije

De Führer van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft zijn steun uitgesproken voor de mislukte militaire staatsgreep in Turkije. Gevaarlijk, maar niet vreemd, want zijn hele gedachtegoed…

Print Friendly, PDF & Email

Oostenrijk, het zoveelste alarm

‘Ga voorlopig niet skiën in Oostenrijk”, aldus de Belgische minster van Buitenlandse Zaken Louis Michel in 2000. België nam toen het voortouw in sancties tegen de nieuwe Oostenrijkse regering,…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Val van cruciale grensstad is vernederende nederlaag voor het militair regime van Myanmar

Operatie 1027 heeft in Myanmar voor een kentering gezorgd. Sinds oktober 2023 heeft de opmars van de anti-junta-coalitie van het Arakan-leger (of AA, een voornamelijk Rakhine-groep), het Myanmar National…

Print Friendly, PDF & Email

Angst en beven van Teheran tot Tel Aviv: de opera.

Driehonderd drones of meer, plus een niet gespecifieerd aantal ballistische missielen (maar van de tragere soort, gemakkelijker op te sporen dan de supersonische raketten die Iran ook heeft) die…

Print Friendly, PDF & Email

Met zijn militaire aanval op Israël, speelt Iran Netanyahu in de kaart

Zaterdagavond laat lanceerde Iran een luchtaanval op militaire faciliteiten in Israël – de eerste rechtstreekse Iraanse aanval op Israëlische bodem ooit. De actie zat er al een tijdje aan…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×