Portugal: PS-regering

De leider van de PS van Portugal, Antonio Costa, werd door de president gevraagd om een regering te vormen. Deze stap heeft heel wat om het lijf gehad. Eerst vroeg de president aan de grootste parlementaire fractie om een regering te vormen. Het gaat om een kartel tussen de twee uittredende regeringspartijen die echter bij de verkiezingen tezamen bleven steken op 38% van de stemmen. Deze regering kreeg geen parlementaire meerderheid achter zich en moest dus al na enkele dagen plaats ruimen.

Intussen had de centrum-linkse PS akkoorden gesloten met partijen uit het linkse kamp: het Links Blok, de Communistische partij en de Groenen. (zie ook: Linkse regering in Portugal) Maar de president is bijzonder argwanend tegenover een linkse regering die zou gaan regeren met steun van tegenstanders van de EU-budgetdictaten en van de NAVO. Daarom vroeg hij een formele, schriftelijke uitleg aan Antonio Costa over zes punten die niet zijn opgenomen in de parlementaire akkoorden tussen de PS en de linkse partijen.

Het gaat om: de vertrouwenstemmingen in het parlement; de goedkeuring van het budget 2016; het respecteren van de budgetdsicipline van de eurozone met name het stabiliteits- en groeipact, stabiliteitsmechanisme en Portugals deelname in de economische en monetaire unie en de bankenunie; het respecteren van de internationale verplichtingen binnen de collectieve defensie-organisaties; de rol van het Raad voor sociale bemiddeling; de stabiliteit van het financieel stysteem als centraal punt voor de Portugese economie.

Kennelijk was het schriftelijk antwoord van de PS-leider van aard om de president gerust te stellen want Antonio Costa kreeg groen licht om een regering te vormen. Naar verluidt zou de zaak nu snel gaan; er is sprake van 17 ministers waaronder vier vrouwen.

Nadat het Griekse Syriza de handboeien kreeg aangemeten, hoopt(e) men in neoliberale kringen dat de aantrekkingskracht van links zou verminderen. In Portugal was dat in elk geval niet zo. PS, Links Blok, het kartel van communisten en Groenen, allemaal gingen ze vooruit om tezamen een meerderheid te halen in het parlement. Naar alle waarschijnlijkheid vinden ze deze evolutie niet zo leuk bij de Spaanse Partido Popular. De Portugese ontwikkelingen zouden wel ‘s invloed kunnen hebben op de Spaanse kiezers die op 20 december een nieuw parlement moeten kiezen.

.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 253 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook