Poolse PiS kaapt geschiedenisles

De Poolse leerlingen zullen voortaan zuiver patriottische geschiedenislessen krijgen. De conservatieve minister van Onderwijs Przemyslaw Czarnek, een fundamentalistische katholiek, kreeg het licht op groen om de greep van de overheid op het onderricht in het lager onderwijs te versterken.

De bedoeling is een einde te maken aan de relatieve autonomie van lokale overheden, directies en ouderraden. De regerende PiS (Recht en Rechtvaardigheid) staat zwak in de meeste grote steden, waardoor haar invloed op het lager onderwijs er kleiner is. Met de nieuwe wet krijgen schoolintendanten aangesteld door de centrale overheid, veel meer greep op de inhoud van het onderwijs. En die inhoud moet ‘patriottisch’ zijn.

Die intendanten zullen voortaan onder meer schooldirecteurs kunnen ontslaan zonder dat ze daar zelfs een reden moeten voor opgeven. Voor de talrijke tegenstanders van deze wet, georganiseerd in “Vrije School”, wil de PiS een gestroomlijnd onderwijs waarin alleen plaats is voor haar ideologie.

Eigen visie

Krachtens de nieuwe wet zullen ook allerlei buitenschoolse activiteiten kunnen opgedoekt worden. Daaronder vallen onder meer begeleidingen inzake discriminatie van minderheden en seksuele opvoeding. Programma’s inzake burgerschap worden vervangen door hedendaagse geschiedenis. Minister Czarnek zei bij de voorstelling van zijn wet dat de recente geschiedenis van Polen totnogtoe slecht wordt onderwezen.

De PiS neemt onder meer aanstoot aan de manier waarop de gebeurtenissen van 1989 worden voorgesteld. Toen kwam het tot een compromis tussen de communistische regeerders en de beweging ‘Solidarnosc’ van Lech Walesa voor een geleidelijke overgang. De PiS beschouwt die akkoorden, en wat er daarna kwam, als “verraad”.

De PiS vindt ook dat het concept van scheiding tussen kerk en staat communistisch is. Ze wil tegengaan dat de Poolse jeugd “bedorven” wordt door wat in het Westen “politiek correct” wordt geacht.

 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 481 Times, 1 Visit today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook