INTERNATIONALE POLITIEK

Poolse PiS kaapt geschiedenisles

Image

De Poolse leerlingen zullen voortaan zuiver patriottische geschiedenislessen krijgen. De conservatieve minister van Onderwijs Przemyslaw Czarnek, een fundamentalistische katholiek, kreeg het licht op groen om de greep van de overheid op het onderricht in het lager onderwijs te versterken.

De bedoeling is een einde te maken aan de relatieve autonomie van lokale overheden, directies en ouderraden. De regerende PiS (Recht en Rechtvaardigheid) staat zwak in de meeste grote steden, waardoor haar invloed op het lager onderwijs er kleiner is. Met de nieuwe wet krijgen schoolintendanten aangesteld door de centrale overheid, veel meer greep op de inhoud van het onderwijs. En die inhoud moet ‘patriottisch’ zijn.

Die intendanten zullen voortaan onder meer schooldirecteurs kunnen ontslaan zonder dat ze daar zelfs een reden moeten voor opgeven. Voor de talrijke tegenstanders van deze wet, georganiseerd in “Vrije School”, wil de PiS een gestroomlijnd onderwijs waarin alleen plaats is voor haar ideologie.

Eigen visie

Krachtens de nieuwe wet zullen ook allerlei buitenschoolse activiteiten kunnen opgedoekt worden. Daaronder vallen onder meer begeleidingen inzake discriminatie van minderheden en seksuele opvoeding. Programma’s inzake burgerschap worden vervangen door hedendaagse geschiedenis. Minister Czarnek zei bij de voorstelling van zijn wet dat de recente geschiedenis van Polen totnogtoe slecht wordt onderwezen.

De PiS neemt onder meer aanstoot aan de manier waarop de gebeurtenissen van 1989 worden voorgesteld. Toen kwam het tot een compromis tussen de communistische regeerders en de beweging ‘Solidarnosc’ van Lech Walesa voor een geleidelijke overgang. De PiS beschouwt die akkoorden, en wat er daarna kwam, als “verraad”.

De PiS vindt ook dat het concept van scheiding tussen kerk en staat communistisch is. Ze wil tegengaan dat de Poolse jeugd “bedorven” wordt door wat in het Westen “politiek correct” wordt geacht.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Poolse kiezer bevestigt

De lokale verkiezingen van zondag in Polen, hebben ongeveer de trend van de nationale verkiezingen van 15 oktober vorig jaar bevestigd. De reactionaire PiS (Recht en Gerechtigheid) blijft met…

Print Friendly, PDF & Email

Polen, een opluchting

Oef, de PiS is binnenkort niet langer de baas in en over Polen. Wat een opluchting voor al wie gehecht is aan enkele fundamentele vrijheden en rechten. De zeer…

Print Friendly, PDF & Email

Polen, PiS of PO

Polen beleeft een van de brutaalste verkiezingscampagnes uit zijn geschiedenis. Brutaal in woorden, de beledigingen overstemmen de verkiezingsbeloften. Het komt er vooral op aan de tegenpartij aan de schandpaal…

Print Friendly, PDF & Email
Standpunt van de redactie : Uiterst rechts blijft een gevaar

You May Also Like

×