3 December 2020

Pools-Hongaars “waardenfront” doorprikt

De Hongaarse premier Viktor Orban en de Poolse vice-premier en partijleider Jaroslaw Kaczynski staan op de barricade om de Europese, vanzelfsprekend christelijke, waarden te verdedigen. Zoals daar zijn de christelijke familie met een echtverbintenis tussen man en vrouw met het oog op een christelijk op te voeden kroost. Andere, democratische, principes zoals een onafhankelijke rechtspraak en persvrijheid, moeten daar voor wijken. Ze zijn zelfs bereid daarvoor het grote financieel reddingsplan van de EU te saboteren.

Bekeringen

Die grote familiale waarden, waarin abortusrecht uiteraard niet past, worden zoveel mogelijk vastgelegd in wetten , zelfs in de grondwet. Zo staat uitdrukkelijk in de Hongaarse grondwet van 2011 dat een huwelijk alleen kan tussen een man en een vrouw.

Dat heeft uiteraard de volle instemming van de christelijke kerken, voorop de katholieke. Vorig jaar pakte de regering uit met een plan ter bevordering van gezinsuitbreiding, met o.m. levenslange vrijstelling van belasting voor elke vrouw die 4 of meer kinderen ter wereld brengt. Het voorziet ook subsidies voor de aankoop van wagens met 7 of meer zitplaatsen. Om verwarring tussen de geslachten te vermijden: Hongarije kreeg dit jaar een wet waarbij administratieve verandering van geslacht uitgesloten wordt.

Om het voorbeeld te geven, trad Orban ooit zelf in het christelijk huwelijk met zijn (vrouwelijke) partner met wie hij al 15 jaar (in zonde) burgerlijk was gehuwd. Orban en familie werden ineens erg gelovig, een van zijn zonen richtte een eigen religieuze beweging op. “Paris vaut bien une messe”, zei Henri IV die om Franse troon te kunnen bestijgen, zich tot de Roomse kerk (uit zijn jeugd) bekeerde.

Hypocrisie

De grondwet van 2011 kwam er op zijn aandringen. Een van de auteurs van die grondwet van 2011 was Orbans jeugdvriend en jurist József Szájer die vorig weekend ineens, dankzij de Brusselse politie, wereldvermaard werd.

Szájer heeft een traditionele huwelijksverbintenis, maar kruidde dat met deelname aan een “gay gangbang”. Dat is volkomen legaal ware het niet dat er covid-beperkingen zijn op groepsbijeenkomsten. Dat er ook verdovende middelen in zijn rugtas staken, is natuurlijk extra compromitterend. Overtreding van de coronaregels en drugs.

Szajer zal alvast niet welkom zijn in de stad Nagykata, de eerste zogenaamde LGBTQ-vrije zone van Hongarije – een idee dat uit Polen komt. En dat is niet alleen symbolisch: alles wat kan worden beschouwd als “propaganda” voor een LGBTQ-levensstijl, is verboden, er mogen geen openbare bijeenkomsten zijn om voor LGBTQ-rechten op te komen. De boodschap is duidelijk: kom zeker niet uit de kast.

Het is voor Orban en diens partij Fidesz, lid van de EVP, bijzonder lastig dat (nu gewezen) partijlid Száyer zowel in Boedapest als Brussel bekend stond als een rabiate verdediger van de beruchte familiale waarden. Het legt de hypocrisie bloot van lieden die deze “waarden” aanwenden als onderdrukkingsmiddel. Onderdrukking van de seksualiteit maakt deel uit van arsenaal aan maatschappelijke repressiemethode

Abortus

Knagen aan het recht op abortus zit ook in dat arsenaal. Orbans Fidesz voert campagne om dat recht in te dijken, onder meer met affiches waarop een foetus van 12 weken oud zou te zien zijn en abortus op die periode voor te stellen als kindermoord. Nu mag abortus tot 12 weken.

In Polen is de regerende PiS (Recht en Rechtvaardigheid) dus veel verder gegaan. Het door haar gecontroleerde Grondwettelijk Hof heeft het al zeer beperkte recht – alleen bij grote misvorming van de foetus, incest of verkrachting, leven van de vrouw in gevaar – verder beperkt: misvorming telt niet meer. Het verzet is sinds die uitsprak van 22 oktober zo massaal en onafgebroken, dat de PiS in het defensief is gedrongen.

Voor sterke man Jaroslaw Kaczynski is brutale repressie het gepaste antwoord op dat massaal protest. Op 18 november kwam het in Warschau tot een uitbarsting van geweld toen politiemannen in burgerkleren de betogers met stalen knuppels aanvielen, terwijl hun collega’s in uniform traangas inzetten.

Jeugd

Kaczynski is vooral nerveus omdat volgens peilingen 70 % van de Polen achter die protesten staan. Bij de jongeren ligt dat nog veel hoger; bijna een derde van de 18- tot 24 jarigen zei in die peiling zelf al aan protesten te hebben deelgenomen. De jonge activisten zetten hun vaardigheden op de “sociale media” in om de PiS belachelijk te maken. Zoals “Ik wou dat ik mijn regering kon aborteren”.

De massale deelname en vooral het feit dat zoveel Polen manifesteren zien als een probaat middel om verandering af te dwingen, is slecht nieuws voor de PiS die het vooral moet hebben van het platteland en kleine steden in het oosten waar de katholieke clerus nog meer vat heeft dan in de rest van het land.

Vanzelfsprekend hebben Hongarije en Polen, samen met Wit-Rusland, als enige Europese landen in oktober de “verklaring van de 33” ondertekend. Het gaat om 33 landen die de waardigheid van het leven zeggen te verdedigen en dus tegen het universele recht op abortus zijn. Onder de ondertekenaars ook de VS, Egypte, Brazilië, Oeganda. De VN-Raad voor Mensenrechten plaatste in 2018 het recht op abortus op de lijst van universele rechten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 16 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×