Poetin neemt geen risico’s

Om te beletten dat er een pak opposanten in de gemeenteraden van Moskou en andere steden komen, heeft het Kremlin een eenvoudige methode bedacht: belet hen kandidaat te zijn. Door allerlei nieuwe hinderpalen op te werpen, zijn talrijke mogelijke kandidaten alvast geweerd voor de lokale verkiezingen in september.
Vroeger moest een kandidaat kunnen voorleggen dat hij/zij werd voorgedragen door minstens 0.5 % van de ingeschreven kiezers van het district. Dat werd nu verhoogd tot 3 %. Maar in Moskou, Sint-Petersburg en elders haalden diverse opposanten de nodige handtekeningen. De kiescommissies keken zorgvuldig toe en vonden genoeg “valse” handtekeningen om de kandidaten toch af te wijzen. En daarnaast werden andere ontradingstechnieken aangewend om kandidaten te weren.
Vanwaar die nervositeit? De populariteit van de president zelf zakt al een tijdje, vooral na de verhoging van de pensioenleeftijd. Voor vrouwen van 55 naar 60, voor mannen van  60 tot 65. En zijn partij Verenigd Rusland komt nauwelijks naar buiten, veel gezagsgetrouwe kandidaten noemen zich ‘onafhankelijk’.
Er zijn ook nog de ‘officiële’ opposanten, die van de Communistische Partij en de extreem-rechtse Liberaal-Democratische Partij. Maar die wedijveren met Verenigd Rusland in patriottische ijver.