INTERNATIONALE POLITIEK

Pleidooi voor vluchtelingen tussen wal en schip

Lees hier over het drama van de “We are Here”- vluchtelingen, die sinds 2012
door Amsterdam zwerven overal worden ontruimd en opgejaagd en nu in juni 2018 voor de zoveelste keer weg moeten!
Het onrecht van de uitgeprocedeerde WE ARE HERE vluchtelingen. LET GOED OP lezers:
ZO gaat Nederland met kwetsbare vluchtelingen om… Ik neem ik u weer eens mee in de tijd, deze keer naar het Jaar 2012, waarin door de vluchtelingen zelf en hen ondersteunende activisten, een belangrijke stap gezet werd om vluchtelingen zichtbaar te maken in Nederland.
Vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar vaak niet terug KUNNEN naar het land van herkomst, vanwege de oorlogssituatie en soms gaat [ging] het ook om mensen, die geen zorgvuldige asielprocedure gehad hebben. Ze vallen hier dan tussen wal en schip, want ze zijn niet uitzetbaar en toch kan de Nederlandse Staat niet dat greintje humaniteit opbrengen, om hen hier een bestaan te laten opbouwen. Zij houdt zich NIET aan de elementaire mensenrechtenverdragen, die stellen, dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn/haar hoofd, op voeding, onderwijs en kleding.
Gevolg, dames en heren: ze zwerven al sinds 2012 door Amsterdam, van hot naar her en hebben al zoveel “VLUCHT”-vestigingen gehad [ [gekraakte panden door henzelf en/of activisten-sympathisanten], dat ik en iedereen, die in welke vorm ook betrokken is op deze mensen, de tel ben kwijtgeraakt. Het gaat om maar liefst 29 vestigingen, als er ondertussen niet meer zijn bijgekomen!

Perfide rol burgemeester Van der Laan

Triest voor burgemeester van der Laan en zijn nabestaanden, dat hij aan een ernstige ziekte is overleden, maar ”de mortuis nihil nisi bene” [van de doden niets dan goeds] is voor mij geen optie. Daarvoor is de [inhumane] situatie te ernstig.
Van meet af aan, vanaf DAY ONE dat de uit Ter Appel en andere locaties afkomstige vluchtelingen in Amsterdam zijn neergestreken, heeft hij een hypocriete en perfide rol gespeeld, door zich als ”vriend” van de vluchtelingen op te werpen, maar ze ondertussen een dolksteek in de rug te steken.
Dan was voormalig Staatssecretaris van Justitie Teeven, een BIKKEL, toch eerlijker, omdat hij van meet af aan duidelijk heeft gemaakt, dat de enige ”handreiking”, die hij wil doen, vluchtelingen minimale voorzieningen geven, als zij ”willen meewerken aan hun
terugkeer”, heel goed wetende, dat er geen terugkeer mogelijk IS naar oorlogsgebieden als Somalië en Soedan, gesloten dictaturen als Eritrea.

Notweg

Het valse spel van van der Laan begon al, toen de vluchtelingen [na te zijn vertrokken uit de tuin van de Diakonie aan de Nieuwe Herengeacht] een tentenkamp opzetten aan de Notweg in Osdorp. In tegenstelling tot de hartverwarmende hulp en steun van buurtbewoners, deed de Gemeente [waarbij van der Laan een stevige vinger in de pap had], niets voor deze mensen. Helemaal niets. Nog geen warme maaltijd, deken of chemisch toilet! Wat burgemeester van der Laan WEL deed, was heel schijnheilig het tentenkamp uitroepen tot ”demonstratie”. Dan hoeft ie [van der Laan] immers geen voorzieningen te regelen en kan hij de vluchtelingen in hun sop gaar laten koken.
Wat hij vervolgens deed was een ”elkaar de bal toespelen” spelletje, spelen [ja driedubbel op, driedubbel schandalig!] Meerderheid van de deelraad Nieuw West wilde dat er iets voor de mensen werd gedaan, Deelraadsvoorzitter speelde de bal door naar Van der Laan en
Van der Laan weer naar de Landelijke Overheid.
En natuurlijk: Omdat de Gemeente niets deed en toen daardoor de ”tent”-omstandigheden
moeilijker en moeilijker werden [dit speelde zich af in november 2012], greep Van der Laan dit aan, om tot ontruiming over te gaan: Ik citeer AT 5:
” Burgemeester Eberhard van der Laan wil een einde maken aan het kamp, omdat het niet langer het karakter heeft van een demonstratie. Het aantal mensen dat op het kamp verblijft is de afgelopen weken tegen de afspraken in enorm uitgebreid, waarmee de risico’s op onder meer infectieziekten en ongeregeldheden toenemen. ” Wat een huichelaar, die van der Laan!

Dolend door Amsterdam

Zo trokken ze van hot naar her, de vluchtelingen, panden werden door en voor hen [door sympathiserende activisten] gekraakt, waarna ze weer werden verdreven. Om opnieuw ergens neer te strijken in de hoofdstad. Zonder enige steun en voorzieningen van de kant van de Gemeente of burgemeester. Het enige, dat Van der Laan herhaalde was de mantra, dat HIJ niet voor een verblijfsvergunning kon zorgen, omdat dat een zaak van de Haagse Politiek [Teeven de Ombuigzame, toenmalige Staatssecretaris van Justitie], was. En Teeven wilde duidelijk niet buigen…
Natuurlijk kon van der Laan niet voor een verblijfsvergunning zorgen en weet ik [en de vluchtelingen, die zijn niet achterlijk] ook wel, dat Teeven’s voorganger, Staatssecretaris van Justitie Albayrak, noodopvang voor uitgeprocedeerden had gesloten, maar een beetje menselijkheid, mensen opvangen in een leegstaand pand zonder bestemming, of MINSTENS mensen NIET ontruimen uit een GEMEENTELIJK pand [dat is ook gebeurd en daarin had
de Gemeente WEL een vinger in de pap], ik herhaal EEN BEETJE MENSELIJKHEID, zou Van der Laan, die ten onrechte bij zijn dood praktisch HEILIG verklaard is hebben gesierd! JA IK FULMINEER!
Van der Laan had over die vluchtelingenkwestie allang hard moeten worden aangepakt, betrokken schrijvers-activisten hebben dat al lang geleden gedaan en nu, bij het zoveelste
drama, dat lijkt plaats te vinden in de Rudolf Dieselstraat [gekraakte panden], wil ik OPNIEUW
[heb het al eerder gedaan] een overzicht geven van deze FUCKERY!!! [Excuses le mot, maar het IS FUCKERY!]
En die FUCKERY, ja, dat is Van der Laan’s inhumaniteit [daarop kom ik] en HYPOCRISIE:
Doen alsof je de ”vriend” [HAHAHA] van de vluchtelingen bent, hen ondertussen keihard opjagen en ontruimen. Hen de dagelijkse voorzieningen ontzeggen:
Overdrijf ik? De groep uitgeprocedeerden, die in de Vluchtgarage belandden [ik leg later uit hoe dat kwam], zaten daar onder ERBARMELIJKE OMSTANDIGHEDEN. Geen water, geen stroom, geen verwarming, helemaal niets. Ik spreek over de maanden november en december 2013. Daarover heeft ondergetekende nog de Stadsdeelraadsleden Zuid-Oost aangeschreven. Ook het College van de Rechten van de Mens heeft de levensomstandigheden van de uitgeprocedeerden gehekeld.
To no avail. Noch het Stadsdeel, noch die zogenaamde ”betrokken burgemeester” Van der Laan hebben ooit en vinger uitgestoken om de omstandigheden te verbeteren. De enige hulp kwam van de ”politieke activisten” tegen wie Van der Laan zo tekeer ging. Natuurlijk, zij ontmaskerden zijn zogenaamde ”vriendschap” met de vluchtelingen, voor zover dat nog nodig was.
En dat hij gewoon met Teeven [toenmalig Staatssecretaris van Justitie] onder een hoedje speelde, is uit bovenstaande wel duidelijk geworden. In niet mis verstane termen Van der Laan aan het woord: “Er wordt teveel verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris zijn beleid vormgeeft. Het enige dat wij willen doen, is een bijkomperiode van dertig dagen voor de asielzoekers organiseren. That’s it.”
Dit naar aanleiding van een aanbod van Van der Laan , in de begintijd van het Tentenkamp Notweg om te zorgen voor 30 dagen van opvang voor de Tentenkampers Notweg, als ”bijkomperiode”, wat terecht door schrijfster en activiste Joke Kaviaar werd ontmaskerd als een sluwe voortzetting van het deportatiebeleid [DEPORTATIE JA, vanwege het onvrijwillige
karakter maar vooral de uitzetting naar oorlog en/of vervolging/armoede!] van Teeven!

Van vluchtadres naar vluchtadres

”Als de Vos de Passie preekt, boer pas op je kippen”. En dan ineens in 2013, als een Duveltje uit een Doosje, kwam van der Laan, die voor die tijd geen enkele voorziening, niet eens
een chemish toilet, voor de We are Here vluchtelingen had geregeld, hen INEENS te hulp.
Sowieso al verdacht, omdat hij zelf had beweerd, met Teeven op een lijn te zitten, maar in eerste instantie leek het veelbelovend. Ik zeg “LEEK”, want wat hij aanbood was opvang in de Havenstraat, het gebouw van de voormalige gevangenis [geen prettig onderkomen, maar vooruit!], voor de periode van een half jaar. Een verademing, toch? Nou, MIS POES! Want zoals eigenlijk wel te verwachten, zat er een flink addertje onder het gras!
Want het is niet zomaar een project uit laat ontstane humaniteit, maar in samenwerking met [voormalig] Staatssectretaris Teeven, die de empathie van een tank heeft en het uiteraard
niet voor niets doet: Inzet is dan ook: “Meewerken aan terugkeer”. Als zoethoudertje wordt, behalve eindelijk een redelijk normaal onderkomen [voor zover je dat kunt zeggen van een voormalige gevangenis], tot rust komen, vrijwilligers werk doen, kans om een stage te lopen en naar Van der Laan’s eigen zeggen in een interview in Amnesty’s blad Wordt Vervolgd, waarbij zijn emoties hoog opliepen, de kans om cursussen te volgen [waarvan 125 mensen
gebruik zouden hebben gemaakt] en tot automonteur‚ schilder‚ kapper, etc.
Ook zou Vluchtelingenwerk de vluchtelingen helpen met met een check van hun documenten om te kijken of ze niet alsnog konden blijven. ALLEMAAL MOOI EN WAAR, MAAR DIT WAREN ZOETHOUDERTJES! Want de Van der Laan/Teeven combinatie wist heel goed,
dat dit maar voor een paar mensen gunstig kon uitpakken en dat de rest WEL uitzetbaar was. Met alle gevolgen van de ellende van oorlog/vervolging/ armoede.
Toch beweerden Teeven/Van der Laan “teleurgesteld” te zijn, omdat maar een kleine groep [niet meer dan vijf man] in 2013 terugkeerden, terwijl er volgens hem zestig terug konden [let wel, gedwongen worden uitgezet naar oorlog en andere ellende, ;”gedeporteerd” dus]. Alsof de vluchtelingen een keuze hadden en HEM EN PARTNER IN CRIME TEEVEN MISLEID
ZOUDEN HEBBEN… Laten we eerlijk zijn. Konden de vluchtelingen zich de luxe permitteren, NEE tegen hun aanbod te zeggen, gezien hun omstandigheden? Vul zelf maar in, lezers!
Om een lang, lang verhaal kort te maken. De Vluchthaven [of Vluchtbajes] opvang is tot
stand gekomen onder druk, omdat de uitgeprocedeerden geen kant uit konden. Terecht noemt Joke Kaviaar dat afpersing! Supporters van “Wij Zijn Hier” lichten nog hun standpunt toe
over de gang van zaken bij het Vluchthaven project. Zij hebben een eigen evaluatie van de opvang van de vluchtelingen in de Vluchthaven gemaakt en die verschilde hemelsbreed van het standpunt van Van der Laan. En een vrijwilliger van “Wij Zijn Hier” hekelde de uitspraak
van Van der Laan, dat zestig mensen terug gekund zouden hebben, omdat, zoals van internationale rapporten van onder andere Amnesty International, bekend is, de meeste landen van herkomst oorlogsgebieden waren [zijn], weten Van der Laan en Teeven maar al te goed…. Al met al, A SORDID AFFAIR

Vluchtgarage

For the record, de ”Vluchthaven” groep bestond uit 159 mensen, die waren geregistreerd door Vluchtelingen werk, de rest, 80 mensen,die in de Vluchtgarage al gauw aangroeide tot 120 konden niet mee en vertrokken naar de Vluchtgarage. Zo ontstond dus de Vluchtgarage, waarover al uitgebreid geschreven.
Nadat de Vluchthaven was ontruimd op last van ”vriend” Van der Laan, waarbij de
vluchtelingen eerst nog een nare tocht hadden gemaakt door de stromende regen, waren verjaagd uit het Oosterpark en tenslotte opgevangen in de Muiderkerk ging de heilloze zwerftocht door de stad door, met alle mogelijke opsplitsingen, teveel om hier op te noemen.
En dan nu de Bed, bad en Brood drama’s, waarin Van der Laan veranderde in Sinterklaas. Want
Van der Laan kwam met de idee, de Bed, Bad en Brood voorziening [die al voor daklozen bestond] ook ter beschikking te stellen aan de “We are here”-Vluchtelingen. Beter dan door de stad zwerven, toch? Zo presenteerde Van der Laan dit. LIJKT zo humaan, IS het niet want wat is de Bed, Bad, Brood voorziening?
Bed, bad en brood kan wel gerekend worden onder de minima van voorzieningen voor het levensonderhoud: Je komt ‘s avonds om zeven uur in de daarvoor bestemde locatie, krijgt een warme maaltijd, kan onder de douche en daar slapen. En ‘s morgens vertrek je weer, weer of geen weer. Dat betekent: overdag zwerven op straat, zonder geld, zonder eten, ook in de winter
en slechts ‘s avonds een opvang. Voor niemand voldoende humaan, ook niet voor daklozen.
En terecht zegt de ”We are Here” groep, dat dit zo niet kan. Er hoort een nacht EN dagopvang te zijn, to begin with, en bovendien lopen de vluchtelingen ook nog eens het risico, opnieuw in vreemdelingendetentie te belanden [velen zijn al zo vaak in vreemdelingendetentie geweest en er weer uitgeknikkerd, zonder een cent of voorzieningen, toen ze niet uitzetbaar bleken],
als ze overdag op straat rondzwerven.
De ware aard van SINTERKLAAS van der Laan ontpopte zich al heel snel,
toen bleek, dat een belangrijke drijfveer voor zijn late roeping als humane idealist, een wassen neus bleek. LET OP zijn uitspraak: “Bed, bad en brood is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor mensen om hier voor altijd te willen blijven”. Te veel om te sterven, maar te weinig om te leven. Zo zat de ”menselijkheid” van van der Laan dus in elkaar.
Er zaten trouwens meer nare kanten aan die ”bed, bad en broodopvang”, die was uitgestrekt tot ”ongedocumenteeerden” [uitgeprocedeeerden dus] onder wie de “We are Here”-groep. In herinnering [zie ook bovenstaand]: Voormalig Staatssectretaris van Justitie Albayrak
had de noodopvang voor uitgeprocedeerden afgeschaft, dus volgens de Overheid was de “bed, bad en brood voorziening” voor uitgeprocedeerden geen opvang. Echter, door een uitspraak van de rechter gedwongen [het is een lang, juridisch verhaal] besloot Teeven, zeer tegen zijn zin, TOCH geld ter beschikking te stellen voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeeerden.
Maar het was wel te verwachten, lezers, dat de Overheid het hier niet bij zou laten zitten.
Want de Overheid wilde van die uitgeprocedeerde vluchtelingen af en ze koste wat kost, het land uitwerken. Dus werd door het kabinet Rutte III het onzalige plan uitgewerkt, de bed, bad en broodvoorzieningen te koppelen aan de eis tot terugkeer. Daartoe zouden door de Overheid acht landelijke opvangslocaties in het leven worden geroepen, waar de uitgeprocedeerden bed, bad en brood zouden kunnen ontvangen.
De eerste twee weken van verblijf worden er geen voorwaarden gesteld, daarna wordt aan het verstrekken van de bbb [bed, bad, brood] voorziening gekoppeld aan de eis tot terugkeer. De Overheid aan het woord:
” Het kabinet wil de effectiviteit van terugkeerbeleid verbeteren en vindt de samenwerking met gemeenten rondom de terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland cruciaal. Hierbij zet het kabinet speciaal in op de terugkeer van minderjarige migranten door adequate opvang in het land van herkomst te realiseren. Vertrekplichtige asielzoekers die niet direct zelfstandig terugkeren, kunnen een beperkte periode gebruikmaken van opvang. Het kabinet wilt acht Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) oprichten onder toezicht van de DT&V en in samenwerking met gemeenten. De eerste twee weken van verblijf geldt er geen voorwaarde tot meewerken aan terugkeer, daarna kan bij niet meewerken de opvang en ondersteuning worden ontzegd.”
Buiten de ambtelijke taal om: Chantage dus, wat schrijfster en activiste Joke Kaviaar terecht
opmerkt. Zo zijn in feite de uitgeprocedeerden Terug bij Af. Zo wordt er dus met levens van mensen gesold!

Dieselstraat

Na een jarenlange zwerftocht, waarbij “WE are Here” zo vaak is verhuisd, weggestuurd, ontruimd, etc, dat ik de tel niet kan bijhouden en er ook zoveel groepjes weer zijn afgesplitst en laten we vooral de VROUWEN van “We are Here” niet vergeten, zijn ze dan beland in de Dieselstraat, waar praktisch direct door berichtgeving en de Woningstichting Ymere en het [extreem]-rechtse Powned een lastercampagne tegen hen werd opgezet, dat zij voor overlast zouden zorgen en de buurtbewoners hen weg zouden willen hebben.
Nou zullen er bewoners geweest zijn, die er zo over dachten, maar over het algemeen stond de buurt positief tegenover de “We are Here”-Groep, zeker na het gestarte charmeoffensief'[hahaha], waarbij er door “We are Here” een buurtfeest georganiseerd werd. Een buurtbewoner begon zelfs een actie om de We are Here-vluchtelingen te laten blijven! Het leuke was ook een brief van een bewoonster, die aanvankelijk minder positief was, maar helemaal omgeturnd!

Extreem-rechtse adder steekt de kop op

Het ging dus juist zo goed. Maar ja, we leven nu eenmaal in een grote Boze Wereld, dus moest er weer een adder komen opduiken. En ja: Na de misselijke haatzaaipogingen van Powned konden hun extreem-rechtse geestverwanten van Identitair Verzet, een club van neo nazi’s niet achterblijven. Onder het mom van ”hulp’ aan buurtbewoners, die zich “bedreigd” zouden voelen door de We are Here Groep, die “niet in Nederland hoort te zijn”, kraakten ze een woning in de Rudolf Dieselstraat, op de lippen van We are Here. Letterlijk zegt een woordvoerder van Identitair Verzet in een AT5 Youtube filmpje: “Wij hebben dit pand in gebruik genomen, omdat wij het belachelijk vinden, dat er mensen zijn, die eigenlijk niet in Nederland horen te zijn en die hier zomaar een woning pakken”.
De Identitair Verzet bedoelingen waren duidelijk: intimidatie, haatzaaien tegen vluchtelingen, terreur. Volgens de Anti Fascistische Actie [AFA] zou er al eerder door een van de leden van deze neo nazi club brand gesticht zijn in deze wijk [Rudolf Dieselstraat en omgeving dus], zou er een metalen pijp gegooid zijn naar het hoofd van een voorbijganger en zou de groep, zichtbaar met hakenkruis-tatouages door de wijk hebben gelopen.
Hoe dan ook: een neo fascistische adder was opgedoken! Maar door de inzet van dappere anti-fascisten zijn ze weer uit de wijk verdreven, want neo nazi’s waren wel het laatste
waar de We are Here Groep op zat te wachten!
Maar hiermee was het natuurlijk niet gedaan, want We are Here kon natuurlijk ook maar tijdelijk in de Rudolf Dieselstraat blijven. Ontruiming dreigde en uiteindelijk heeft de rechter besloten, dat de We are Here vluchtelingen tot 1 juni mochten blijven zitten. Dan moeten ze weg. Weer kraken? WAAR NOU WEER HEEN!

Epiloog

WAT EEN DRAMA! Lezers, ik heb u meegenomen op een dramatische reis, een zwerftocht van de We are Here vluchtelingen, die nu al 6 jaar duurt! Zeker DERTIG KEER [als het niet meer is] verhuisd! Van kraakpand naar kraakpand, locatie naar locatie, iedere keer opnieuw verdreven, rechteloos, opgejaagd, van hot naar her. Een SCHANDE, zoals er met mensen wordt gesold.
En waarom? Omdat ze uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn, die niet terug KUNNEN naar hun land van herkomst, waar oorlog heerst of een dictatuur is.
Ze willen hier een bestaan opbouwen, niet omdat ze hier nou zo graag willen zijn, maar omdat ze geen alternatief hebben. Maar de Nederlandse Staat, die allerlei vuile deals afsluit
met onveilige landen of dictatoriale regimes, weigert deze mensen een toekomst te geven.
DUS: Gaat de strijd door! Ik heb de grootste bewondering voor hun doorzettingsvermogen
en waardering voor hun supporters. Ze vragen niet veel: alleen de basale humanitaire rechten als
recht op leven, een bestaan, een dak boven hun hoofd, een baan. Ik sluit aan bij hun leus:
”WE ARE HERE
AND WE FILL FIGHT
FOR FREEDOM OF MOVEMENT
IS EVERYBODY’S RIGHT!
Tot de overwinning
 

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×