Platform Europa-Peru verontwaardigd

Op 5 juni vielen tientallen doden in het Peruaanse Bagua toen leger en politie de confrontatie aangingen met de inheemse bevolking. Hierbij vielen tientallen doden. De inheemse bevolking bezette al enkele wegen een belangrijke toegang naar het Amazonegebied om te beletten dat hun landbouwgrond zou worden ingenomen door buitenlandse bedrijven die van plan waren hun grondstoffen te ontginnen zonder voorafgaand overleg. Een reactie hierop van het Platform Europa Peru (nvdr).

Het Platform Europa Peru drukt zijn verontwaardiging, verontrusting en energieke afwijzing van de gewelddadige acties van de laatste dagen in het Departement Amazonas (Bagua, Peru) uit.

Sinds 20 jaar, hebben Peruaanse regeringen een economische politiek gevoerd waarin gestreefd wordt naar excessieve liberalisatie, de promotie van export en het aantrekken van grote investeringen in extractieve sectoren. Extractieve industrieën – mijnbouw en de productie van petroleum – hebben voornamelijk een impact op de inheemse bevolking, omdat ze grotendeels plaatsvinden in het gebied waar zij leven – het eerste voornamelijk in de bergketens van de Andes, het tweede in de regio van de Amazone. De huidige regering van Alan Garcia heeft deze situatie nog versterkt door meer privileges toe te staan aan de bedrijven, waardoor de rechten van de inheemse bevolking met voeten getreden worden. In 2003 heeft de regering ongeveer honderd wetswijzigingen doorgevoerd, in het kader van de mandaten die ze toegewezen kreeg door het Parlement voor de implementatie van het Vrijhandelsakkoord werd met de Verenigde Staten. Veel van die wetswijzigingen hebben opnieuw hun impact op de inheemse bevolking, omdat ze de Conventie 169 van de Internationale Arbeids Organisatie (IAO) schenden (die refereert naar de verplichting van staten om inheemse bevolkingsgroepen te consulteren over elke regeringsbeslissing die op hen invloed kan hebben), evenals het recht van de gemeenschappen op eigendom van hun gronden en de natuurlijke hulpbronnen in hun omgeving schenden. Eveneens bedreigen ze de duurzaamheid van de ecosystemen – vele daarvan zijn heel fragiel – en de biodiversiteit die erin bestaat, door het verminderen van de milieuvereisten voor nieuwe investeringen.

De conflicten, het protest en de spanningen in de Amazoneregio hebben het laatste jaar aangetoond dat de regering niet in staat is om de problematiek van de natuurlijke hulpbronnen in de regio aan te pakken en oplossingen te biedenvoor de sociale conflicten door middel van een dialoog met de inheemse bevolking. Deze situatie had een belangrijke groei van het sociaal protest tot gevolg – met een bijna volledige blokkering van de economische activiteit in de regio vanaf 9 april 2009 tot gevolg. De reactie van de regering was het uitvaardigen van de noodtoestand op 9 mei, een maatregel welke tot gevolg had dat de sociale protesten nog meer versterkt werden.

Op 5 juni 2009 leidde de beslissing van de overheid om de ordediensten naar Bagua te sturen om de wegblokkades te stoppen tot een tragedie. Afhankelijk van de bron zou het gaan om 30 tot 84 doden en minstens honderd gewonden. De officiële cijfers zijn 14 doden bij de politie en 9 bij de inheemse bevolking. Alles wijst erop dat er buitensporig geweld is gebruikt door de politie, wat een sterke reactie zou uitgelokt hebben van de inheemse bevolking, die op een andere plaats verschillende politieagenten ombrachten die ze vasthielden.

Omwille van het gebrek aan betrouwbare informatie over het aantal doden, gewonden en mogelijke verdwenen personen, en nog meer omwille van het gebrek aan duidelijkheid over verschillende aspecten van de gebeurtenissen voor, tijdens en na de confrontatie, eisen wij een grondig en onafhankelijk onderzoek van de feiten. De afgelopen dagen hield ook de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten een gelijkaardig pleidooi.

We vragen de Peruaanse overheid de definitieve opheffing van de wetsbepalingen die werden vastgelegd in het kader van de implementatie van de Vrijhandelsakkoorden met de Verenigde Staten en die door inheemse organisaties beschouwd worden als ingaand tegen hun rechten. Niet enkel moeten deze wetten, bepalingen en normen aangepast worden aan de Conventie 168 van de IAO, maar ook ingepast worden in de principes van de VN-verklaring van de rechten van inheemse bevolkingsgroepen (zelfbeschikking, voorafgaande, vrije en geïnformeerde raadpleging etc.). Hierbij verdient het aandacht dat net Peru een promotor is geweest van deze verklaring.

Daarenboven vragen we aan de Peruaanse overheid:

  • De snelle heropening van de dialoog met de inheemse organisaties
  • Het aangaan van een brede en transparante discussie over het duurzaam gebruik van het Peruaanse oerwoud, in plaats van de exploitatie van extractieve industrieën op korte termijn
  • Het uitbouwen van een beleid ten voordele van de inheemse bevolkingen en Duurzame Ontwikkeling
  • De herziening van mega-projecten die reeds gepland zijn en die invloed hebben op de rechten van de inheemse bevolking, zoals stuwdammen, snelwegen,…

Aan de Europese Unie en haar lidstaten vragen we:

  • Een veroordeling van het buitensporig gebruik van geweld door de ordediensten tijdens de interventie in ‘la curva del Diablo’ in Bagua, Peru
  • De eis tot uitvoering van het onafhankelijk onderzoek
  • De vraag tot effectieve mechanismen tot dialoog tussen de overheid en de inheemse bevolking
  • Opschorting van de commerciële onderhandelingen met de landen van de Andes onder de huidige voorwaarden. Er is een heroriëntatie naar duurzame ontwikkeling vereist van de onderhandelingen in het kader van de Associatie Akoorden van de Andes landen en een democratisch kader. De steunpilaar van de politieke dialoog moet in de eerste plaats zijn het vastleggen van de principes waaronder de economische integratie va n de Comunidad Andina (een samenwerking tussen Andes-landen) en de twee regio’s.

(Uitpers, nr. 111, 10de jg., juli-augustus 2009)

[Inmiddels heeft het Peruaanse Congres twee omstreden decreten ingetrokken. Als gevolg hiervan riep Daysi Zapata, vice-voorzitter van de Federatie van Amazone-indianen, op tot beëindiging van de acties. (nvdr]

Deel dit artikel

Visited 128 Times, 1 Visit today