Over de perverse rol van kerken

Een bisschop of kanunnik die vanuit een helicopter zijn schaapjes zegent om ze te beschermen tegen het coronavirus … we kunnen er eens goed mee lachen, het is herhaaldelijk gebeurd de afgelopen  weken.
De President van een groot land die twee amuletten – schapulieren – uit zijn zak haalt om te stellen dat ze hem beschermen tegen alle ziekten, het is al iets ernstiger en doet de wenkbrauwen fronsen. Zeker als je weet dat de bevolking van zijn land alles behalve goed gedisciplineerd is en dat de rijken hun huispersoneel eerder meer dan minder willen laten werken.
Ronduit gevaarlijk wordt het wanneer kerken mensen laten bijeenkomen om te bidden tegen het virus en zodoende een fikse bijdrage leveren tot meer besmettingen.
We zagen de foto’s van Bangladesh en Pakistan.
In Nederland werd gevraagd of er geen uitzondering kon gekregen worden op de lockdown voor kerkdiensten. In eigen land wordt nu door een gelovige een petitie ingediend om kerken weer open te stellen. Mensen hebben ‘hoop’ nodig!
Van Frankrijk weet men dat veel van de besmettingen veroorzaakt zijn door een dienst in Mulhouse van de evangelische ‘Open Deur’ die er een bidweek hield van 17 tot 22 februari. Er waren 2000 mensen aanwezig die grotendeels bij onthaalgezinnen werden ondergebracht. Het gevolg: naar schatting een duizendtal besmettingen en 17 doden! Van Mulhouse ging het virus naar België, Oostenrijk en Burkina Faso.
In Zuid-Korea was het de Shincheonji Kerk van Jezus die verantwoordelijk wordt geacht voor zowat de helft van de besmettingen in het land. Gelovigen wordt gevraagd heel dicht bij elkaar te zitten en te luisteren naar de onsterfelijk geachte leider van de kerk… Bovendien: die kerk had ook een bijeenkomst in Wuhan, China, in november, hoewel niet geweten is wat de invloed daarvan kan zijn geweest.
In Brazilië zijn het eveneens evangelische kerken die in het virus niets anders dan een tactiek zien, een samenzwering van Satan, de media en economische belangen. Ze vinden stilzwijgende steun bij de president Jair Bolsonaro, die over een ‘griepje’ spreekt.
Helaas is niet enkel het ‘onderontwikkelde’ Zuiden slachtoffer van deze charlatans. In de Verenigde Staten zijn er die deze lockdown een beperking van de godsdienstvrijheid vinden. Anthony Fauci, een wetenschapper die directeur is van het Nationaal Instituut voor Allergieën en Besmettelijke Ziekten is hun geliefkoosd mikpunt. Bij hen de flat earth volgelingen, anti-vaxxers en iedereen die zich afkeert van die westerse uitvinding die ‘wetenschap’ is.
Zover zijn we dus. Sommige kerken zijn duidelijk en rechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Dit is pervers.
En hopelijk doet dit anti-wetenschappelijk discours met een dodelijke praktijk ook diegenen nadenken die zich afzetten tegen vaccins en alles wat ‘westers’ is veroordelen om ‘in harmonie met de natuur’ te gaan leven. Dit virus is natuur, laat dat duidelijk zijn. Een geschenk van ‘moeder aarde’.
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 410 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook