INTERNATIONALE POLITIEK

Persbericht stRaten-generaal

Raad voor Vergunningsbetwistingen doet uitspraak in dossier Beverse gevangenis

Regie der Gebouwen loog rechtbank voor, wat ongezien is

Regie der Gebouwen en bouwconsortium blijken valse belofte te hebben gedaan voor de rechtbank, met het oog op het vertragen van de rechtsgang en het tegelijk creëren van voldongen feiten (= zo veel mogelijk van het gevangeniscomplex bouwen vooraleer de Raad overgaat tot onvermijdelijke schorsing van de bouwvergunning, gelet op inbreuken).

* Verzoekschrift tot schorsing en vernietiging bouwvergunning stRaten-generaal ontvankelijk verklaard
* Op 25 juli 2012 besliste de Raad voor Vergunningsbetwistingen de behandeling van de vordering tot schorsing uit te stellen, omdat de Regie der Gebouwen op 15 februari 2012 voor de Raad (valselijk) had beloofd om niet met de bouw van de Beverse gevangenis te beginnen tot deze Raad een uitspraak heeft gedaan over de vernietiging van de bouwvergunning
* In afwachting van die uitspraak begon de Regie der Gebouwen echter tegen de belofte in toch met de bouwwerken, wat het verbreken van een overeenkomst gemaakt voor een rechtbank inhoudt
Gelet op deze handelswijze (misleidende beïnvloeding van de rechtsgang) en de gevolgen ervan (poging tot creëren van voldongen feit buiten de rechtsgang om) zal de Raad niet anders kunnen dan bij hoogdringendheid over te gaan tot schorsing van de bouwvergunning, te meer omdat de Regie der Gebouwen de Raad in het ongewisse heeft gelaten over de effectieve opstart van de bouwwerken. Vanmorgen bezorgde stRaten-generaal per aangetekende een schrijven in die zin aan de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, met vraag om prompte schorsing van de bouwvergunning.

In september vorig jaar diende stRaten-generaal bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een verzoekschrift in tot schorsing en vernietiging van de bouwvergunning voor de Beverse gevangenis, die pal op het Meccanotracé is gepland. In een poging een schorsing van de bouwvergunning te voorkomen, verklaarde de Regie der Gebouwen op 15 februari 2012 tijdens pleidooien voor deze rechtbank (valselijk) dat ze niet met de bouw van de Beverse gevangenis zou beginnen tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan over de eventuele nietigverklaring van de bouwvergunning.

In het pas vrijgegeven arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (zie bijlage p.16) staat deze belofte formeel opgenomen:
“Op de openbare zitting van 15 februari 2012 hebben de tussenkomende partijen verklaard dat zij geen aanvang zullen nemen met de uitvoering van de eigenlijke werken en dit in afwachting van een uitspraak door de Raad omtrent de vordering tot vernietiging.”

Maar nog voor de Raad hierover een uitspraak heeft kunnen doen, liet de Regie der Gebouwen in juni 2012 toch al de werken starten, zonder de Raad daarover in te lichten.

De belofte bleek een valse belofte, gedaan opdat de Raad voorlopig niet zou overgaan tot het schorsen van de bouwvergunning. Door valselijk te laten uitschijnen dat niet met de werken zou worden begonnen, bereikte de Regie der Gebouwen effectief dat de Raad besliste om een eventuele schorsing voor onbepaalde tijd uit te stellen (zie bijlage p.17) en de kwestie door te verwijzen met het oog op de behandeling van de vordering tot nietigverklaring.
Maar nog voor het zo ver is kunnen komen, heeft de Regie der Gebouwen de gedane belofte dus verbroken en gaf ze de opdracht om de bouwwerken alsnog op te starten, daarmee de rechtbank in snelheid pakkend.

Vanochtend richtte stRaten-generaal hierover een schrijven aan de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, met de vraag om de werken nu effectief stil te laten leggen (= schorsing), in afwachting van een uitspraak ten gronde (= nietigverklaring). Dit om het tracé van het alternatieve Meccanotracé te vrijwaren – een tracé dat momenteel officieel door de Vlaamse overheid wordt onderzocht binnen de MER-procedure voor de Oosterweelverbinding.

Het breken van een belofte gedaan voor een rechtbank illustreert nog maar eens hoever overheden hier willen gaan om tegen alle afspraken en regelgeving in voldongen feiten te creëren in het Oosterweeldossier, ten nadele van officieel meegenomen alternatieven. Voor allen gelden wetten en overeenkomsten, behalve voor de overheid, lijkt de Regie der Gebouwen (bevoegd staatssecretaris Servais Verherstraeten) hier te willen communiceren.

Eenzelfde overheidshouding bleek ook al uit de omgang met de Europese regelgeving. Gisteren (10 september) verstreek de deadline waarop de Vlaamse regering aan Europa moest laten weten of ze de wettelijk verplichte MER-screening had laten uitvoeren voor de gevangenis. Dat is niet het geval: dergelijke screening bestaat niet, erkende inmiddels het kabinet van de bevoegde minister Muyters. Europa zal nu niet anders kunnen dan formeel een inbreuk op de Europese MER-richtlijn vast te stellen, waarna de bouwvergunning als illegaal dient te worden beschouwd.

De bouwvergunning voor de Beverse gevangenis ligt zo twee keer onder vuur, waarbij de bevoegde overheden telkens overeenkomsten en wetten negeren met het oog op het creëren van voldongen feiten voorafgaand aan de onvermijdelijke veroordeling.

Voor stRaten-generaal,
Manu Claeys en Peter Verhaeghe

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×