9 September 2020

Paus laakt laffe wereldleiders

Dat er in het Vaticaan een nieuwe wind waait, blijkt nogmaals uit de verwijten die paus Franciscus de wereldleiders naar het hoofd slingerde tijdens zijn bezoek aan Bolivia. Verwijten die ook van toepassing zijn op wat de wraakzuchtige Europese leiders zonder enig mededogen zopas met Griekenland deden: een land ten gronde richten terwijl ze onbekwame en roekeloos speculerende bankiers met duizenden miljarden euro’s verwennen. Euro’s die worden betaald door de gewone Europese belastingbetalers die niet kunnen genieten van dadingen en andere fiscale gunstregimes. De paus sprak overigens zijn sympathie voor Tsipras uit – iets waar de Europese christen-democraten, te beginnen met de CD & V in België, laat staan de Europese Volkspartij (EVP), blijkbaar geen enkele boodschap aan hebben.

 

 

Eerder rehabiliteerde paus Franciscus al de Bevrijdingstheorie, die stelde dat de mensen ook op aarde recht hadden op een menswaardig leven. Iets dat in schril contrast stond tot de houding van paus Joannes Paulus II die oorlog voerde tegen de bevrijdingstheologen en daarvoor op ruime westerse steun en sympathie mocht rekenen. JP II kreeg lof van de “mainstreampers”, een pers die nu de uitspraken van Franciscus doodzwijgt. Alternatieve pers, zoals het persbureau IPS (Inter Press Service), die onderstaand verslag leverde, blijft hoogst noodzakelijk. 

De aarde wordt verwoest en geplunderd, de economie wordt voortgedreven door geldzucht en regeringen zijn te laf om iets te doen. Dat is een zware zonde, zei paus Franciscus tegen 1500 rooms-katholieke activisten in Bolivia.

De ontmoeting met gelovigen in Bolivia was onderdeel van de reis die de paus door Latijns-Amerika maakt en ontstond in samenwerking met de regering van Bolivia. Die laatste had meer dan 1500 basisactivisten uitgenodigd uit heel Latijns-Amerika, van landrechtactivisten uit Peru tot afvalrapers uit Argentinië. Prominent aanwezig waren ook vertegenwoordigers van de Boliviaanse inheemse bevolking in Bolivia.

“Het economisch systeem sluit uit, vernedert en doodt”, zei de paus. Voor een perfecte economie bestaat geen “recept”, maar volgens hem biedt het evangelie ons principes die wel kunnen helpen om de huidige crisis om te keren. Met zijn woorden sloot hij aan bij wat hij schreef in zijn nieuwe encycliek over het milieu. Daar roept hij gelovigen en “alle mensen van goede wil” op om zich te keren tegen de uitputting van de aarde en noemt hij onze huidige economische koers een zonde.

Winst ten koste van alles

Het mondiale financiële systeem is “onaanvaardbaar”, aldus paus Franciscus. “Boeren vinden het onaanvaardbaar, arbeiders vinden het onaanvaardbaar, gemeenschappen vinden het onaanvaardbaar, volkeren vinden het onaanvaardbaar. De aarde zelf – onze zuster, moeder Aarde, zoals de heilige Franciscus zou zeggen – vindt het ook onaanvaardbaar.”

“De tijd lijkt op te raken”, zei hij. “We verscheuren elkaar nog niet, maar we verscheuren wel ons gemeenschappelijk thuis. Dat wordt geplunderd, verwoest en straffeloos beschadigd.” En de wereldleiders? Die komen niet verder, uit “lafheid”. “Lafheid is een zware zonde.”

De oorzaak van dit alles ligt bij de geldzucht, zei de paus. “Achter al deze pijn, dood en vernietiging ligt wat Basilius van Caesarea al noemde ‘de poep van de duivel’ – een ongebreidelde jacht naar geld.” Als geld een god wordt, dan wordt hebzucht de belangrijkste drijfveer van mensen. Uiteindelijk “verwoest dat de maatschappij en maakt het mannen en vrouwen tot slaven.”

Zonden in naam van God

Voor de inheemse bevolking had paus Franciscus specifieke woorden van steun. Miljoenen inheemse Amerikanen zijn in de loop der eeuwen omgekomen bij de verovering van de Amerika’s. De kerk bleef grotendeels aan de kant staan van de Europese veroveraars, omdat ze daarin een kans zag het christendom te verspreiden.

“Ik zeg dit met spijt: veel zware zonden zijn begaan tegen de inheemse volkeren van Amerika in de naam van God. Ik vraag nederig om vergeving, niet alleen voor de misdaden van de kerk zelf, maar ook voor de misdaden die zijn begaan tegen de inheemse volkeren tijdens de zogeheten verovering van Amerika.”

Met zijn woorden ging hij verder dan zijn voorgangers. Desondanks vroeg Franciscus de aanwezigen om te erkennen dat veel katholieken, van priesters en nonnen tot leken, bereid waren hun leven te geven voor de oorspronkelijke bewoners.

Mensen centraal

De paus moedigde de aanwezigen aan om door te gaan met hun werk tegen uitsluiting en uitputting. Maar, benadrukte hij, de inspiratie kan niet ideologisch zijn, het moet om mensen gaan. We worden niet geraakt door statistieken, maar door “de pijn van de mensheid, van ons eigen vlees.”

Het doel moet een economie zijn waar de menselijke waardigheid centraal staat, waar het recht op land, huisvesting en werk gegarandeerd is, maar ook toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, communicatie en vrije tijd.” Dit is een christelijk geïnspireerde economie, aldus de paus, waar de noden van ieder individu worden beantwoord in het sociale leven.

Om daar aan te werken hoef je niet rijk of machtig te zijn. De toekomst is “fundamenteel in de handen van het volk en hun capaciteit om te organiseren.”

 

Dit artikel verscheen eerder in De Wereld Morgen:

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/13/paus-franciscus-laffe-wereldleiders-verwoesten-aarde

Bron: http://www.ipsnews.be/artikel/lafheid-van-wereldleiders-een-zware-zonde-zegt-paus

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 20 times, 1 visit(s) today
Geschreven door IPS

Meer ..

×