Partij van de Europese Linkerzijde legt verkiezingsprogramma vast

Op 29 december legde de Partij van de Europese Linkerzijde, die 27 partijen in Europa vertegenwoordigt, haar verkiezingsprogramma vast voor de Europese verkiezingen van juni 2009. Ongeveer tweehonderd genodigden woonden het verkiezingscongres in Berlijn in Cinema Babylon bij. Het werd een historische gebeurtenis, want voor het eerst kwam een belangrijk deel van de Europese linkerzijde met een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma naar buiten.

Gans de dag wisselden sprekers elkaar af van de partijen die lid of waarnemer zijn van de Europese partij, ondermeer Lothar Bisky, co-voorzitter van Die Linke, Marco Ferrero, algemeen secretaris van Rifondazione Comunista, Miguel Portas van het Bloco uit Portugal en Alexis Tsirpas van Synaspismos Griekenland. Deze laatste twee partijen vormen mooie voorbeelden van de zin en de efficiëntie van linkse eenheid, omdat zij in hun respectieve landen er in geslaagd zijn allerlei sektarismen achter zich te laten, samen slagkracht te ontwikkelen in en buiten het parlement, en zo druk uit te oefenen voor de noodzakelijke veranderingen. In totaal ongeveer dertig sprekers belichtten in Berlijn allerlei aspecten van het Europees verkiezingsplatform.

Er waren ook heel wat sprekers die sociale bewegingen en netwerken vertegenwoordigden: feministen, syndicalisten, antifascisten, altermondialisten, die dit of dat aspect van het verkiezingsplatform in de verf zetten en opriepen tot gemeenschappelijke actie.

Platform

De aanhef van het verkiezingsplatform gaat als volgt : “De verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 2009 vormen de volgende gelegenheid om de Europese Unie nieuwe fundamenten te geven en nieuwe perspectieven te openen voor Europa”. Het platform vraagt het Ierse neen tegen het Verdrag van Lissabon te respecteren, en zegt dat dit Verdrag zowat het tegenovergestelde inhoudt van wat de Europese linkerzijde wil voor de Europese Unie: een sociaal, democratisch, vreedzaam en solidair Europa.

Het verkiezingscongres greep plaats in volle globale economische crisis. Een belangrijk moment was dan ook de voorstelling door iemand van het uitvoerend bureau van de concrete en dringende maatregelen die worden voorgesteld tegen de crisis. De Partij stelt een campagne voor die gepaard gaat met een petitie, die gelanceerd zal worden op het Wereld Sociaal Forum in Belem, Brazilië, in januari 2009.

De Partij roept op te breken met het neoliberalisme. Europa staat op een kruispunt: of het kiest verder voor de kapitalistische weg, en de economische crisis, de energie- en voedselcrisis worden alsmaar erger, of Europa kiest voor duurzame groei, sociale rechtvaardigheid, vrede en samenwerking, gelijkheid van allen en democratische participatie.

Het belang van de burgers en niet dat van de multinationals en het financieel kapitaal moet het hart uitmaken van de politiek van de Europese Unie. Het platform vraagt dat wereldwijd de overheid en de burgers controle krijgen over het financiële systeem, en roept daartoe op tot samenwerking met landen die zoeken naar alternatieven, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika.

Wat betreft de buitenlandse politiek vraag het platform de terugtrekking van de Europese troepen uit alle landen die het voorwerp waren van een invasie, de ontbinding van de NATO, en een afstappen van het project van militarisering van de EU zoals dat vastgelegd werd in het Verdrag van Lissabon.

De Italiaan Ferrero deed in Berlijn een oproep dat de partijen en bewegingen zouden samenwerken om het gemeenschappelijk platform in alle landen tijdens de campagne tot leven te brengen, om het conflict tussen die van boven en die van onder terug tot leven te brengen, en te vermijden dat de economische crisis leidt tot een oorlog tussen de armen onderling.

Het platform besluit als volgt : « Wij, de partijen die aangesloten zijn bij de Europese Linkerzijde, voeren deze campagne samen en in onze respectieve eigen landen om deze doelstellingen in de aanloop naar de Europese verkiezingen van juni 2009 te lukken. Wij willen een sterke linkse parlementaire groep om Europa te kunnen veranderen. Iedere stem voor een kandidaat van de Europese Linkerzijde is een stem voor een sociaal, ecologisch en feministisch Europa, een Europa van vrede en solidariteit ».

(Uitpers, nr 105, 10de jg., januari 2009)

Meer info : http://www.european-left.org/

Deel dit artikel

Visited 150 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook