9 November 2023

Parijse mars tegen antisemitisme met Le Pen

Maar zonder La France insoumise

In Parijs wordt zondag een mars gehouden tegen het antisemitisme. Premier Elisabeth Borne gaat, misschien komt ook president Emmanuel Macron opstappen, naast de voorzitters van de Senaat en van de Assemblée Nationale. Maar ook Marine Le Pen en Eric Zemmour, de grote boegbeelden van uiterst-rechts, stappen mee. La France insoumise (LFI) heeft alvast afgezien van deelname aan deze mars van de hypocrisie.

Hypocriet

Het aantal antisemitische (anti-joodse) incidenten neemt fel toe. De Europese regeerders die onomwonden partij kozen voor Israël, zien daar een kans om de aandacht af te leiden van hun medeplichtigheid aan de Israëlische slachtingen door het accent te leggen op het groeiende antisemitisme.

De Duitse Groene minister van Economie, Robert Habeck, beuigde plechtig zijn diep medeleven met het leed van joodse kinderen die op school en in sportclubs slachtoffer zijn van antisemitische beledigingen. Dat is inderdaad erg en hoogst verwerpelijk, dat is dom en gevaarlijk. Maar Habeck heeft weinig medeleven met het ergere leed van de Palestijnse kinderen. Het toenemende antisemitisme wordt door politici als Habeck gebruikt om hun deelname daaraan weg te moffelen.

Tegen die opstoot van antisemitisme is het meer dan ooit aangewezen het grote verschil uit te leggen tussen antizionisme en antisemitisme. Om erop te wijzen dat judaïsme en zionisme erg verschillende dingen zijn. Om tebeklemtonen hoe massa’s joden ook antizionistisch zijn. Dat is de taak van onder meer overheid en media.

Oei, Le Pen

Maar dat ligt erg moeilijk in Frankrijk waar onder Macron het antizionisme als antisemitisme wordt beschouwd. Ergo; wie kritiek spuit op het zionisme is dus een antisemiet… In Frankrijk kan men juridisch vervolgd worden voor een oproep tot boycot van Israëlische producten. In die optiek is elke pro-Palestijnse manifestatie antisemitisch en daarom wou Macron in mart vorig jaar ook al twee pro-Palestijnse organisaties verbieden. De Franse premier Borne en de rest van rechts én uiterst-rechts grijpen dat antisemitisme aan als antwoord op de vele pro-Palestijnse manifestaties.

Het idee voor de mars ontsproot aan het brein van Olivier Faure, de nummer één van de PS. Die wordt in eigen partij fel belaagd door een rechtervleugel. Hij dacht zijn prestige op te vijzelen met een groot eenheidsfront tegen het antisemitisme, maar stond er niet bij stil dat het uiterst-rechtse RN van Marine Le Pen ook van de partij zou zijn.

Zijn idee werd opgepakt en officieel gemaakt door de voorzitster van de Assemblée, Yaël Braun-Pivet Renaissance, Macronie) , en Senaatsvoorzitter Gérard Lacher (rechtse LR) die tot de mars van zondag opriepen. Braun-Pivet was een van de eerste om na 7 oktober naar Israël te gaan om er haar volle steun te betuigen.

Zowel Le Pen als haar concurrent ter rechterzijde Eric Zemmour waren er als eerste bij om hun deelname aan te kondigen. Dat was even schrikken bij de Macronie. Marine Le Pen is tenslotte de dochter van Jean-Marie Le Pen die als notoire antisemiet het Front National, voorloper van het RN, oprichtte. Die vond dat de holocaust een detail van de geschiedenis was. Kwam daar bovenop dat Jordan Bardella, voorzitter van het RN, nog maar pas had ontkend dat vader Le Pen ooit antisemiet was…

Zemmour verdedigt luidop maarschalk Pétain, de chef van de Franse collaboratie met de nazi’s en als dusdanig verantwoordelijk voor massale deportaties van Franse joden. Volgens Zemmour heeft Pétain zijn best gedaan om de Franse joden te redden.

Cordon sanitaire verschuift

Die lieden gaan dus zondag mee betogen tegen antisemitisme. Nee, zegt Jean-Luc Mélenchon, boegbeeld van La France insoumise, ons zie je niet in dergelijk gezelschap. “Ik roep de organisatoren en alle deelnemende partijen plechtig op niet medeplichtig te zijn aan de banalisering van een partij die door antisemieten is opgericht”, aldus Mélenchon.

Maar het is overduidelijk dat Le Pen en Zemmour hun plaats wel hebben in een mars die een antwoord wil zijn op de talrijke pro-Palestijnse manifestaties van de voorbije weken. De regering had die verboden, maar werd door justitie teruggefloten. Uiterst-rechts is wereldwijd solidair met Netanyahu, ze hebben dezelfde vijanden en zullen dat zondag nogmaals luidkeels laten horen.

Niettemin vindt Tareq Oubrou, de grote imam van Bordeaux, het een morele verplichting zondag tegen nee te zeggen aan het antisemitisme. Met Le Pen en Zemmour dus, de zoveelste banalisering van uiterst-rechts. Zelfs banalisering van het zionistisch geweld tegen de Palestijnen, zegt parlementslid David Guiraud van LFI.

Die partij krijgt nu van alle kranten bakken kritiek omdat ze er zondag niet zal zijn. Meer en meer lijkt het erop dat het cordon sanirtaire tegen uiterst-rechts is verplaatst, nu tegen La France insoumise dat ‘infréquentable’ wordt bevonden. Dat zal het belangrijkste politiek effect zijn van de mars van zondag.

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 111 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×