INTERNATIONALE POLITIEK

Palestijnen in Porto Alegre: succesvol lobbywerk?

In de slotverklaring van het Wereld Sociaal Forum (26 januari tot 31 januari) in het Braziliaanse Porto Alegre wordt opgeroepen tot een wereldwijde boycotcampagne tegen de staat Israël. Palestijnse organisaties (zie Uitpers, nr. 61, februari 2005) hadden op zo’n gecoördineerde internationale actie aangedrongen.

“Wij steunen de strijd van het Palestijnse volk voor zijn fundamentele en nationale rechten, met inbegrip van het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen,” zo staat in de slotverklaring van het Wereld Sociaal Forum. “De Palestijnse rechten zijn gebaseerd op het internationaal recht en de resoluties van de Verenigde Naties.”

“Wij vragen de internationale gemeenschap en de regeringen om politieke en economische sancties uit te vaardigen tegen Israël, met inbegrip van een wapenembargo. De sociale bewegingen roepen wij op om te mobiliseren voor een boycot- en desinvesteringscampagne. Al deze stappen hebben tot doel druk uit te oefenen op de staat Israël om het internationaal recht en de VN-resoluties te eerbiedigen en het arrest van het Internationaal Gerechtshof uit te voeren, dat besliste dat de bouw van de illegale apartheidsmuur moet worden stopgezet, dat deze muur moet worden afgebroken en dat er een einde moet komen aan de militaire bezetting.”

Voor de Palestijnen en hun maatschappelijke organisaties is de verklaring van Porto Alegre uiteraard een opsteker.

Maar echt reden tot euforie is er niet. Insiders wijzen erop dat er op het Wereld Sociaal Forum bijzonder veel weerstand bestond tegen een internationale boycotcampagne tegen de staat Israël en tegen de uitvaardiging van economische en politieke sancties tegen de regering van Ariel Sharon. In Porto Alegre waren opmerkelijk veel vertegenwoordigers aanwezig van uitgesproken zionistische organisaties. Ook tijdens vorige edities van het Wereld Sociaal Forum kwam er uit die hoek systematisch kritiek op het “toenemende antisemitisme in andersglobalistische kringen”. Opmerkelijk blijft evenwel dat ook de traditionele solidariteitsbeweging met het Palestijnse volk moeilijk blijft doen als het om een boycotcampagne tegen de staat Israël gaat. In Porto Alegre verzetten de vertegenwoordigers van het ECCP (European Co-ordinating Committe of NGOs on the Question of Palestine) zich met klem tegen de oproep tot een internationale boycot en sancties tegen Israël.

De Palestijnse NGO’s zakken zeer regelmatig af naar Brussel om bij de Europese instellingen en het Europese parlement lobbywerk te verrichten, zodat de Europese Unie eindelijk meer druk zou uitoefenen op de Israëlische regering. Voortaan zullen ze ook bij de ECCP moeten langsgaan, dat eveneens kantoor houdt in onze hoofdstad. Ook daar is de bereidheid om efficiënte drukkingmiddelen in te zetten tegen de Israëlische regering uiterst klein.

(Uitpers, nr. 62, 6de jg., maart 2005)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Fascistische Top in Madrid

Pride in Brussel. Op facebook zie ik oerdomme vrouwen in extase naar een slank mannenlijf staren. Ga naar Gaza, denk ik dan, daar zijn ook slanke lijven te zien,…

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw-Caledonië: Kolonisering in actie

Wat zou het anders zijn ? Een gebied bezetten en een ‘omvolking’ beginnen, dit is, het grondgebied bevolken met mensen uit je eigen land en zo de inheemse bevolking uitroeien…

Print Friendly, PDF & Email

Biden drijft tarievenoorlog op

Handelsoorlog met electorale motieven VS- president Joe Biden verhoogt drastisch de importtarieven op geselecteerde Chinese producten. Op batterijen verhogen ze tot 25 procent, op zonnepanelen verdubbelen ze tot 50…

Print Friendly, PDF & Email
Cata Katangaise.

You May Also Like

×