Pakistaanse stembus wacht op telling

Nu het parlement van Pakistan is ontbonden, zouden de kiezers volgens de grondwet ten laatste in november naar de stembus worden geroepen. Er is wel een “technisch probleem”: de gegevens van de volkstelling zullen dan nog niet klaar zijn en het is volgens die gegevens dat de kiesdistricten worden afgebakend, zodat het wellicht februari volgend jaar wordt. Maar dat is lang niet het enige probleem. Zal bij voorbeeld de populairste politicus van het land, ex-premier Imre Khan, uitgesloten blijven van deelname? Zoals het er nu naar uitziet, wel.

De machtige legerleiding betrouwt op interim-premier Anwaar-ul-Haq Kakar om dat, samen met de financiële en economische problemen, in goede banen te leiden. Kakar komt uit de provincie Baloetsjistan waar hij de Baloetsjistan Awami Party leidde.

Volgens zijn critici werkte hij daar nauw samen met de legerleiding. In die provincie is er een sterke separatistische beweging die opkomt voor een onafhankelijk Baloetsjistan, samen met de aangrenzende Iraanse provincie. Deze beweging voerde al talrijke aanslagen uit op Chinese projecten – China bouwt er de haven Gwadar uit en is actief in de mijnbouw.

Khan

Pakistan ontsnapte ternauwernood aan het bankroet door in juli een krediet van 3 miljard dollar van het IMF te bekomen. Maar dat is slechts een klein doekje voor het bloeden, er staan nog talrijke vervaldagen te wachten. Kakar rekent op buitenlandse investeringen om het tij te keren.Zowel China, Saoedi-Aeabië als de Verenigde Arabische Emiraten hebben nieuwe investeringen beloofd.

Voormalig premier Imre Khan zit intussen in de gevangenis op de beschuldiging van fraude. Daardoor zal hij niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Volgens zijn aanhangers is hij buitenspel gezet op aandringen van Washington. Khan, stichter en leider van de Pakistan Tehreek-e-Insaf partij (PTI) zegt ook dat hij in april vorig jaar werd weggewerkt door de VS en de Pakistaanse militairen.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 58 Times, 1 Visit today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook