INTERNATIONALE POLITIEK

Over de Democratie Perceptie Index 2024

Image

De ‘Democracy Perception Index’ (DPI) publiceerde zijn rapport voor 2024 op 8 mei. Er worden belangrijke en interessante verschuivingen in de wereldwijde percepties rond democratie, geopolitiek en internationale betrekkingen in onthuld. 

De conclusies in het rapport zijn gebaseerd op de meningen van meer dan 62.000 respondenten uit 53 landen waarin ruwweg 75 procent van de totale wereldbevolking leeft. De peiling werd uitgevoerd tussen 20 februari en 15 april 2024, op een moment dat de wereld grotendeels in beslag werd genomen door de Israëlische oorlog in de Gazastrook.

Het is belangrijk om op te merken dat de Index, hoewel informatief, is opgesteld in een bevooroordeelde context, want het product van een wereldwijd onderzoek dat is uitgevoerd door in het Westen gevestigde bedrijven en organisaties. De resultaten van de DPI werden gepubliceerd in de aanloop naar de geplande Democratie-top in Kopenhagen, waar onder andere Hillary Clinton, de leider van de Republikeinen in de senaat, Mitch McConnell, en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, kwamen spreken.

De eerste spreker die voorgesteld werd op de website van de conferentie was Anders Fogh Rasmussen, de oprichter en voorzitter van de ‘Alliance of Democracies‘-vereniging, die de opdracht geeft om de Index op te stellen. Deze context wordt helemaal weerspiegeld in het soort van vragen dat wordt gesteld in het onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld veel nadruk gelegd op de vraag of de banden met Rusland moeten worden verbroken vanwege Oekraïne, en met China vanwege een oorlog die nog moet plaatsvinden in Taiwan.

Ondanks deze grote tekortkomingen blijven de resultaten van het onderzoek interessant en de moeite om erover te reflecteren.

Hier volgen enkele conclusies van de Index:

1. Er is een groeiende ontevredenheid over de staat van de democratie, en dit ongenoegen is niet beperkt tot mensen die in landen wonen die als niet-democratisch worden beschouwd, maar omvat ook mensen in de VS en Europa.

2. In het collectieve bewustzijn van gewone mensen is democratie geen politieke term, die ook vaak wordt gebruikt als onderdeel van officiële propaganda. Vanuit het gezichtspunt van gewone mensen is het een praktisch begrip, waarvan de afwezigheid tot rampzalige gevolgen leidt. Zo gelooft 68% van de mensen wereldwijd dat economische ongelijkheid in eigen land de grootste bedreiging vormt voor de democratie.

3. Wat het onderwerp ‘bedreigingen voor de democratie’ betreft: het groeiend wantrouwen tegenover Transnationale bedrijven (60%), Big Tech (49%) en de daaraan gekoppelde Economische ongelijkheid (68%) en Corruptie (67%), leidt tot de onmiskenbare conclusie dat de westerse globalisering er niet in geslaagd is om de juiste omgeving te creëren voor sociale gelijkheid, om de civiele maatschappij te versterken of om democratische instellingen op te bouwen. Gebaseerd op de perceptie van de mensen, lijkt het omgekeerde waar te zijn.

4. In de ogen van de inwoners van veel landen over de hele wereld blijven de mondiale prioriteiten het beëindigen van oorlogen, armoede, honger, het bestrijden van klimaatverandering, enz. Dit jaar is de topprioriteit onder Europese landen -voor 44% van de Europese respondenten- echter ook het terugdringen van immigratie. Dat is een aanzienlijk aantal vergeleken met de 24% die prioriteit geeft aan het bestrijden van klimaatverandering.

5. Wat het verbreken van de banden met Rusland en China betreft, is de wereld verdeeld, hoewel de selectie van de vraag opnieuw blijk geeft van vooringenomenheid. Mensen in westerse landen, die onderworpen worden aan onophoudelijke mediapropaganda tegen deze twee landen, geven de voorkeur aan het verbreken van de banden, terwijl de meeste mensen in de rest van de wereld de voorkeur geven aan het in stand houden van de banden. Als gevolg van de positieve perceptie van China in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, gaf de Index Peking een “netto positief”. Rusland is op “weg naar imagoverbetering in de meeste onderzochte landen, met uitzondering van Europa”, meldde Politico.

6. “In de afgelopen vier jaar … werd de perceptie van de wereldwijde invloed van de VS positiever – met een piek in 2022 of 2023 – en daalde vervolgens sterk in 2024”, concludeerde het rapport. De grote daling van de populariteit van de VS is grotendeels het gevolg van de steun van Washington aan Israël in zijn aanhoudende oorlog tegen de Gazastrook. De grootste daling vond plaats in de moslimlanden die deel uitmaakten van de peiling: Indonesië, Maleisië, Turkije, Marokko, Egypte en Algerije. Sommige West-Europese landen worden ook kritischer over de VS, waaronder Zwitserland, Ierland en Duitsland.

7. De meeste mensen (55% in vergelijking met 29%), geloven dat sociale media een positief effect hebben op democratie. Ondanks de groeiende censuur op sociale media, blijven mensen ruimtes vinden binnen deze platforms die hen toestaan om te ontsnappen aan staats- en bedrijfscensuur. Volgens de peiling is er in westerse landen wel een groeiende kritiek op sociale mediabedrijven.

8. Ondanks de officiële propaganda van veel regeringen, vooral in het Westen, met betrekking tot de grootste bedreigingen voor de wereldvrede, wil de meerderheid van de mensen dat hun regeringen zich richten op armoedebestrijding, de strijd tegen corruptie, de bevordering van economische groei, de verbetering van de gezondheidszorg en het onderwijs, en werk maakt van de vermindering van de inkomensongelijkheid. “Investeren in veiligheid en defensie” stond pas op de zevende plaats.

9. Onder de landen met een bevolking die over het algemeen een negatieve perceptie hebben van de Verenigde Staten bevinden zich enkele van de meest invloedrijke mondiale en regionale machten – China, Rusland, Indonesië, Oostenrijk, Turkije, Australië en België, onder andere.

Ondanks mediapropaganda, censuur en angstzaaierij blijven mensen over de hele wereld duidelijk over hun collectieve prioriteiten, verwachtingen en aspiraties: echte democratie, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Als deze collectieve verlangens genegeerd worden, kunnen we de komende jaren meer sociale onrust verwachten, zo niet regelrechte opstanden en militaire coups.

Dit artikel verscheen eerder op Counterpunch. Vertaling door Soetkin Van Muylem (Vrede vzw)

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Europa’s democratische vermolming

Fabrice Leggeri, de vroegere chef van Frontex (2015-2022), bewaker van de buitengrenzen van de Europese Unie, komt in het EU-Parlement als gekozene van het uiterst-rechtse Rassemblement National (RN). Ursula…

Print Friendly, PDF & Email

Democratische rechten onder druk

Staken, betogen… Een van de democratische rechten en vrijheden waar autoritaire regimes niet van houden, is het recht zijn mening ook in groep op straat te uiten, om te…

Print Friendly, PDF & Email

Is de VSA op weg naar de dictatuur van een minderheid?

Het ziet er alsmaar meer naar uit dat Donald Trump zijn slag zal thuishalen terwijl de zgn. Amerikaanse democratie wankelt. Dat stellen de Harvard-politicologen Steven Levitsky en Daniel Ziblatt…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×